1500 تومان

تحقیق آزمایش های فیزیک

تحقیق آزمایش های فیزیک آزمایش ۱ هدف آزمایش: آشنایی با وسایل اندازه‌گیری کولیس مدل ورنیه دستگاهی است برای اندازه‌گیری قطر داخلی و قطر خارجی و عمق که از شاخک‌های کوتاه برای اندازه‌گیری قطر داخلی و [...]

مشاهده و خرید