طرح تولید کشتارگاه دام 7500 تومان

طرح تولید کشتارگاه دام

تاریخچه: اگر به تاریخچه کشتار گاهها نظر افکنیم ملاحظه می کنیم که قبل از اینکه کشتار گاهها به شکل امروزي پدید بیاید و کشتار ها در محل خاصی متمرکز گردند,هر گوشت فروشی در جوار مکان خود دام مورد نیاز [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی توليد خوراك طيور 2000 تومان

طرح توجیهی توليد خوراك طيور

طرح توجیهی توليد خوراك طيور خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره كننده مجوز: ظرفيت اسمي توليدات: ۲۴۰۰۰ تن نوع توليدات: تعداد شاغلين: ۲۰ نفر سرمايه گذاري كل طرح: ۱۱۸۹۵٫۱۴ ميليون ريال سرمايه گذاري [...]

مشاهده و خرید
طرح توجیهی توليد خوراك دام 2000 تومان

طرح توجیهی توليد خوراك دام

طرح توجیهی توليد خوراك دام خلاصه طرح: موضوع طرح: دستگاه صادره كننده مجوز: ظرفيت اسمي توليدات: ۲۴۰۰۰ تن نوع توليدات: تعداد شاغلين: ۲۰ نفر سرمايه گذاري كل طرح: ۱۰۷۳۵٫۲۲ ميليون ريال سرمايه گذاري [...]

مشاهده و خرید
طرح توجيهي پرورش شتر مرغ 2000 تومان

طرح توجيهي پرورش شتر مرغ

طرح توجيهي پرورش شتر مرغ خلاصه طرح : موضوع طرح : پرورش شترمرغ نوع توليدات : شترمرغ تعداد شاغلين : ۱۲ نفر مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال) ۷۹۱۹/ سرمايه گذاري كل طرح : ۸ ۷۵۷۱/ سرمايه [...]

مشاهده و خرید