طرح توجيهي مجتمع ورزشي 1000 تومان

طرح توجيهي مجتمع ورزشي

طرح توجيهي مجتمع ورزشي خلاصه طرح : موضوع طرح : مجتمع ورزشي نوع توليدات : ارائه خدمات ورزشي تعداد شاغلين : ۱۰ مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال) سرمايه گذاري كل طرح : ۴۱۸۰ سرمايه گذاري [...]

مشاهده و خرید
طرح توجيهی خدمات تبليغاتی، چاپی وساخت تابلوهای فلکسی 1000 تومان

طرح توجيهی خدمات تبليغاتی، چاپی وساخت تابلوهای فلکسی

طرح توجيهی خدمات تبليغاتی، چاپی وساخت تابلوهای فلکسی طرح خدمات تبليغاتی،چاپی ساخت تابلوهای فلکسی اهداف طرح: ای 􀑧􀑧 تفاده از تواناييه 􀑧􀑧 اری و اس 􀑧􀑧 ای بيک 􀑧􀑧 ع ه 􀑧􀑧 ر دن خ ل 􀑧􀑧 ين ب 􀑧􀑧 تغال و از ب [...]

مشاهده و خرید
طرح توجيهي خدمات رايانه اي و مشاوره مديريت با ظرفيت ۴۳ برنامه در سال 1500 تومان

طرح توجيهي خدمات رايانه اي و مشاوره مديريت با ظرفيت ۴۳ برنامه در سال

طرح توجيهي خدمات رايانه اي و مشاوره مديريت با ظرفيت ۴۳ برنامه در سال خلاصه طرح : موضوع طرح : ارئه خدمات رايانه اي ومشاوره مديريت نوع توليدات وظرفيت : ارائه مشاوره وتوليد نرم افزارهاي مالي ، اداري [...]

مشاهده و خرید
طرح توجيهي مركز راديو تراپي درمان سرطان با پرتو ايكس وگاما 1000 تومان

طرح توجيهي مركز راديو تراپي درمان سرطان با پرتو ايكس وگاما

طرح توجيهي مركز راديو تراپي درمان سرطان با پرتو ايكس وگاما خلاصه طرح : موضوع طرح : راديو تراپي درمان سرطان با پرتوهاي ايكس وگاما نوع توليدات : ارائه خدمات پزشكي وراديو تراپي تعداد شاغلين : ۱۲ نفر [...]

مشاهده و خرید
طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت ۴۰۰۰ هكتار) 1000 تومان

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت ۴۰۰۰ هكتار)

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت ۴۰۰۰ هكتار) خلاصه طرح: موضوع طرح: خدمات مكانيزاسيون كشاورزي حوزه فعاليت ۴۰۰۰ هكتار دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي ظرفيت اسمي توليدات: [...]

مشاهده و خرید