کارآموزی شرکت مخابرات 5500 تومان

کارآموزی شرکت مخابرات

کارآموزی شرکت مخابرات مقدمه و تاریخچه مخابرات در شرکتی که من در آن در طول دورة یک ماه ‌آموزش دیدم ، شرکت مخابرات مرکزی نیشابور بود . نیشابور دارای سه مرکز به نامهای مرکز خیام واقع در چهارراه [...]

مشاهده و خرید
گزارش کارآموزی عمران(۴) 4200 تومان

گزارش کارآموزی عمران(۴)

گزارش کارآموزی عمران(۴) فهرست صفحه عنوان رديف ۱ مقدمه ۱ ۳ پروژه شرح ۲ ۵ برج فني مشخصات ۳ ۵ شهران مسكوني برج امكانات ۴ ۶ آوپلر سيستم ۵ ۷ ساختماني هاي نقشه انواع ۶ ۱۰ هاي نقشه از استفاده موارد برقي [...]

مشاهده و خرید
گزارش کارآموزی عمران(۳) 3200 تومان

گزارش کارآموزی عمران(۳)

گزارش کارآموزی عمران(۳) دیوار چینی برای قالب فونداسیون : این عملیات به این صورت انجام شد که ابتدا ابعاد فونداسیون و شناژ بر روی زمین مشخص گردید . سپس با ملات ( ماسه ملاتی و آب ) و آجر گری [...]

مشاهده و خرید
گزارش کار انبارداری شرکت دخانیات 2500 تومان

گزارش کار انبارداری شرکت دخانیات

گزارش کار انبارداری شرکت دخانیات مقدمه: امروزه اکثر کشور های صنعتی که خواهان پیشرفت و توسعه صنعت و پشت سر گذاشتن رقبای خود می باشند، حداکثر توان خود را در راستای پیشبرد اهداف مدیریت از طریق اجرای [...]

مشاهده و خرید