طرح کارآفرینی کمربند پژو ۴۰۵ 6500 تومان

طرح کارآفرینی کمربند پژو ۴۰۵

طرح کارآفرینی کمربند پژو ۴۰۵ مقدمه روند تغییر وتحولات در جامعه امروزی آنچنان سریع و شتابان شده است که پیش بینی آینده مقدور نیست. حرکت کشور ها به سوی یکپارچگی در زمینه های اقتصادی و فرهنگی و پدیده [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی کارخانه بخاری 6500 تومان

طرح کارآفرینی کارخانه بخاری

طرح کارآفرینی کارخانه بخاری پروژه ای است برای راه اندازی کارخانه تولید بخاری گازسوز پاره اي از مقررات مربوط به صدور موافقت نامه اصولي ۱- صدور موافقتنامه اصولي موکول به مقايسه و انطباق پرسشنامه [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی طرح اوليه کيت cng 6500 تومان

طرح کارآفرینی طرح اوليه کيت cng

طرح کارآفرینی طرح اوليه کيت cng فهرست -۱ معرفی محصول ۱-۱ مشخصات کلی محصول ۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۳-۱ شرایط و واردات و صادرات ۴-۱ استانداردهای ملی و جهانی ۵-۱ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۶-۱ [...]

مشاهده و خرید
طرح کارآفرینی طرح اوليه کاغذ تيشو 7500 تومان

طرح کارآفرینی طرح اوليه کاغذ تيشو

طرح کارآفرینی طرح اوليه کاغذ تيشو فهرست -۱ معرفی محصول ۱-۱ مشخصات کلی محصول ۲-۱ شماره تعرفه گمرکی ۳-۱ شرایط و واردات و صادرات ۴-۱ استانداردهای ملی و جهانی ۵-۱ قیمت تولید داخلی و جهانی محصول ۶-۱ [...]

مشاهده و خرید