جزوه در مورد جوشکاری 8000 تومان

جزوه در مورد جوشکاری

این جزوه در مورد جوشکاری می باشد در ۱۲۰ صفحه در قالب ورد می باشد.  جوشکاری   یکی از فرایندهای اتصال دائمی قطعات (فلزی یا غیرفلزی)، به روش ذوبی یا غیر ذوبی، با بکارگیری یا بدون بکارگیری فشار، با [...]

مشاهده و خرید
تحقیق در مورد هیدرولیک 3000 تومان

تحقیق در مورد هیدرولیک

تحقیق در مورد هیدرولیک هیدرولیک مایعات تقریباً تراکم ناپذیر هستند. این ویژگی سبب شده است که از مایعات به عنوان وسیله مناسبی برای تبدیل و انتقال کار استفاده شود. بنابراین می‌توان از آنها برای [...]

مشاهده و خرید
تحقیق در مورد مهندسی خردگی 4000 تومان

تحقیق در مورد مهندسی خردگی

تحقیق در مورد مهندسی خردگی فهرست مطالب :  تعریف خوردگی  انواع خردگی  خردگی یکنواخت  خردگی گالوانیکی یا دو فلزی  اثرات محیط  اثر فاصله دو الکترود  اثر سطح  جلوگیری  کاربردهای محیط  حفاظت [...]

مشاهده و خرید