مقاله در مورد جدول تناوبی 4000 تومان

مقاله در مورد جدول تناوبی

مقاله در مورد جدول تناوبی درباره ی جدول تناوبی             جدول مندلیف در تنظیم و پایدار کردن جرم اتمی بسیاری از موارد مندلیفنادرست بودن جرم اتمی برخی از عناصر را ثابت و برخی دیگر را درست کرد [...]

مشاهده و خرید
3500 تومان

تحقیق سوخت موشک و هواپیما

تحقیق سوخت موشک و هواپیما موشک مقدمه موشکهای فضایی مانند موشکهای آتش بازی عمل می‌کنند. سوخت با ماده‌ای به نام اکسنده که حاوی گاز تسریع کننده احتراق یعنی اکسیژن است، ترکیب می‌شود. آنگاه این ترکیب [...]

مشاهده و خرید
2500 تومان

مقاله تک لپه ایها و دو لپه ای

مقاله تک لپه ایها و دو لپه ای تک لپه ایها از اختصاصات کلی گیاهان تک لپه ها آن است که دارای لپه منفردی هستند که بر اثر عدم رشد در یکی از جوانب رأس جنین بوجود می آید. در تشکیل جنین تک لپه ایها [...]

مشاهده و خرید