مقاله در مورد جدول تناوبی 4000 تومان

مقاله در مورد جدول تناوبی

مقاله در مورد جدول تناوبی درباره ی جدول تناوبی             جدول مندلیف در تنظیم و پایدار کردن جرم اتمی بسیاری از موارد مندلیفنادرست بودن جرم اتمی برخی از عناصر را ثابت و برخی دیگر را درست کرد [...]

مشاهده و خرید
مقاله در مورد باکتری ها 4500 تومان

مقاله در مورد باکتری ها

مقاله در مورد باکتری ها تاریخچه اینکه پروکاریوتها و یا یوکاریوتها کدام یک زودتر بر روی کره زمین ظاهر شده‌اند، کاملاً مشخص نیست. اما مطالعات تفاوتهای ژنتیکی بین یوباکتری ها، آرکی‌باکتری‌ها و [...]

مشاهده و خرید
مقاله در مورد سلولز 3000 تومان

مقاله در مورد سلولز

مقاله در مورد سلولز سلولز دارای فرمول عمومی است. سلولز ساختار اولیه دیواره سلولی گیاهان را تشکیل می‌دهد. دستگاه گوارشی انسان قادر به هضم سلولز نیست و آن را بدون تغییر دفع می‌کند اما برخی جانوران [...]

مشاهده و خرید
مقاله در مورد سلول گیاهی 4000 تومان

مقاله در مورد سلول گیاهی

مقاله در مورد سلول گیاهی سلول گیاهی مقدمه سلول واحد ساختاری مشترک در تمام موجودات زنده است. سلول عنصری مستقل ، کوچک و دارای اندازه میکروسکوپی است. محتویات سلولی مجموعه‌ای از اجزا با ساختاری بسیار [...]

مشاهده و خرید
مقاله در مورد ژنتیک 4500 تومان

مقاله در مورد ژنتیک

مقاله در مورد ژنتیک فهرست مطالب   عنوان                                                                                                  صفحه   انگور. ۱ كوجه فرنگي. ۲ يونجه. ۴ ذرت.. ۶ [...]

مشاهده و خرید