پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی 8000 تومان

پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی

پاورپوینت مقدمات تكنولوژی آموزشی vاین كتاب شامل سه بخش است : بخش اول : تاریخ و مفهوم تكنولوژی آموزشی در جهان . بخش دوم : آشنایی با طراحی منظم آموزشی . ۳ . بخش سوم : معرفی رسانه ها . آشنایی با [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت شيوه هاي مطالعه 8000 تومان

پاورپوینت شيوه هاي مطالعه

پاورپوینت شيوه هاي مطالعه طرح درس شيوه هاي مطالعه : ابتدا كليات نحوه مطالعه و خواندن از طريق معرفي ابزارهاي مورد استفاده در مطالعه توضيح داده مي شود . روش هاي مختلف افزايش سرعت مطالعه از طريق [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی 8000 تومان

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی

پاورپوینت روشهای ارزشیابی آموزشی هدف نهایی درس:دانشجویان رشته علوم تربیتی با مطالعه این درس روشهای مختلف ارزشیابی آموزشی و چگونگی کاربرد آنها را یاد می گیرند. دانشجویان رشته علوم تربیتی پس از [...]

مشاهده و خرید