پاورپوینت منطق الطیر عطار 8000 تومان

پاورپوینت منطق الطیر عطار

پاورپوینت منطق الطیر عطار آشنایی با كتاب عرفانی منطق الطیر كه از شاهكارهای ادبیات فارسی ست. درس منطق الطیر عطار ( نظم ۴ بخش ۳ ) از دروس پایۀ دوره كارشناسی زبان و ادبیات فارسی است آشنایی با زندگی [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مقدمات زبان‌شناسي 8000 تومان

پاورپوینت مقدمات زبان‌شناسي

پاورپوینت مقدمات زبان‌شناسي معرفي و راهنمايي كلي طرح درس «مقدمات زبان‌شناسي» و جايگاه آن در ميان درس‌هاي ديگر هدف كلي اين درس آشنايي با انواع زبان‌هاي دنيا و چگونگي پيوند و ارتباط آن زبان‌ها با [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت معرفي و راهنمايي كلي طرح درس «بديع» و جايگاه آن در ميان درس‌هاي ديگر 8000 تومان

پاورپوینت معرفي و راهنمايي كلي طرح درس «بديع» و جايگاه آن در ميان درس‌هاي ديگر

پاورپوینت معرفي و راهنمايي كلي طرح درس «بديع» و جايگاه آن در ميان درس‌هاي ديگر هدف كلي اين درس آشنايي با انواع آرايش‌هاي لفظي و معنوي كلام ادبي و تشخيص نوع آرايه موجود در آن كلام مي‌باشد. در اين [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت معانی و بیان ۲ 8000 تومان

پاورپوینت معانی و بیان ۲

پاورپوینت معانی و بیان ۲ كلیات مجاز تشبیه استعاره استعاره گونه ها كنایه خاتمه در علم بیان آشنایی با مباحث بنیادی علم بیان از قبیل مجاز، تشبیه، استعاره، كنایه و مسائل نوین بلاغت امروزی از قبیل [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مسعود سعد سلمان 8000 تومان

پاورپوینت مسعود سعد سلمان

پاورپوینت مسعود سعد سلمان آشنايي با زندگي وجنبه هاي ادبي ،اشعارو انديشه  مسعود سعد سلمان -خواندن صحيح اشعار برگزيده مسعودسعد سلمان را بادر نظر گرفتن ضوابط دستوري – تشخيص معادل امروزي لغات ، [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق -رشته زبان و ادبیات فارسی 8000 تومان

پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق -رشته زبان و ادبیات فارسی

پاورپوینت مرجع شناسی و روش تحقیق -رشته زبان و ادبیات فارسی مقدمه: مرجع شناسی نه هنر است و نه علم، بلکه وسیله ای است در شناخت سوابق موضوع و چگونگی رسیدن به سوابق موضوع. نه روش خاصی دارد، نه قواعد [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت گزيدۀ قصايد خاقاني 8000 تومان

پاورپوینت گزيدۀ قصايد خاقاني

پاورپوینت گزيدۀ قصايد خاقاني گزيدۀ قصايد خاقاني   رشته زبان و ادبیات فارسی ۲ واحد درسی نام منبع و مؤلف: گزيدۀ قصايد خاقاني، دكتر منصور ثروت، انتشارات دانشگاه پیام نور ۱۳۸۳ تهیه كنندۀ [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت كلیله و دمنه 8000 تومان

پاورپوینت كلیله و دمنه

پاورپوینت كلیله و دمنه هدف كلی این درس آشنایی با نثر مصنوع در زبان فارسی است كه با كلیله و دمنه آغاز می شود و در قرنهای بعدی تحوّل می یابد. اهداف دیگر این درس عبارتند از: آشنا شدن با نثر دورۀ دوم [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت قواعد عربي – ۳ 8000 تومان

پاورپوینت قواعد عربي – ۳

پاورپوینت قواعد عربي – ۳ ازميان ۸ واحد قواعد عربي كه دانشجويان رشته زبان و ادبيات فارسي مي خوانند ۴ واحد آن به صرف (شناخت انواع كلمه و دگرگوني هاي آن) اختصاص دارد كه قواعد۱ و ۲ به آن مي [...]

مشاهده و خرید