پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل 4500 تومان

پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل

پاورپوینت نحوه محاسبه ریسک کنترل nخطر حسابرسی به معنای احتمال ارائه نظر نا مناسب  درباره صورت های مالی است . موضوع ارزیابی خطر حسابرسی وتاثیر آن درافزایش قابلیت اعتماد اطلاعات منعکس شده در [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مسایل جاری حسابداری 6000 تومان

پاورپوینت مسایل جاری حسابداری

پاورپوینت مسایل جاری حسابداری پيمانكاري فعاليتي گسترده است كه حوزه‌هاي متنوعي مانند سد سازي، راه‌سازي، ساختمان سازي، تاسيسات نفت و گاز و خدمات را پوشش مي‌دهد. فرآيند پيمانكاري داراي جزئيات فني [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مديريت مالي ۲ 8000 تومان

پاورپوینت مديريت مالي ۲

پاورپوینت مديريت مالي ۲ مقدمه : براي بسياري از شركتها سهم سرمايه گذاري در دارايي هاي جاري از كل دارايي ها بيش از ۵۰% است . مديريت دارايي هاي جاري بيشتر از مديريت هزينه ماشين آلات و تجهيزات [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مديريت مالي ۱ 8000 تومان

پاورپوینت مديريت مالي ۱

پاورپوینت مديريت مالي ۱ دانشجو بايد بتواند پس از مشاهده اين برنامه ها: ۱ – مديريت مالي را تعريف نمايد. ۲ – اهداف مديريت مالي را برشمارد. ۳ – مفهوم و نحوه محاسبه ارزش زماني پول را [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مديريت حسابداری 8000 تومان

پاورپوینت مديريت حسابداری

پاورپوینت مديريت حسابداری nپيشرفت و بقاي يك سازمان در دنياي كنوني كه دنياي رقابتي و پر‌شتاب مي باشد وابستگي زيادي به تصميم مديران آن سازمان دارد. nارزش يك مدير به تصميماتي است كه مي‌‌گيرد. بنابر [...]

مشاهده و خرید
پاورپوینت مباحث جاري در حسابداري 8000 تومان

پاورپوینت مباحث جاري در حسابداري

پاورپوینت مباحث جاري در حسابداري جايگاه درس درس مباحث جاري در حسابداري در نيمسال هفتم توسط دانشجويان حسابداري خوانده ميشود . فصل ۱ مقدمه – تعريف واژه ها فصل ۲ نحوه ثبت حسابداري فصل ۳ حسابداري [...]

مشاهده و خرید