پایان نامه نقش فیسبوک در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطب 6000 تومان

پایان نامه نقش فیسبوک در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطب

نگارنده ی این تحقیق قصد دارد تا نقش شبکه ی اجتماعی فیسبوک را در انتشار پیام‌های ارتباطی، به منظور جذب مخاطب، بررسی کند. این پژوهش با روش پیمایش و ابزار پرسشنامه انجام گرفته است؛ و جامعه ی آماری [...]

مشاهده و خرید