پاورپوينت بازار يابي گردشگري 3000 تومان

پاورپوينت بازار يابي گردشگري

  بازايابي گردشگري استراتژي هايي که بوسيله تورگردان استفاده مي شود براي ارتباط داشتن با عموم است و بر روي ماهيت خدمات تأکيد مي کند . بنابراين هر دو نوع هم فرآيند بازاريابي و هم مشتري به صورت [...]

مشاهده و خرید
بازاريابي رابطه مند 3500 تومان

بازاريابي رابطه مند

  بازاريابي رابطه مند بازاريابــي رابطه مند همچون بســياري از ايده هاي نوين کســب وکار که وارد ادبيات بازاريابي شده اند، در ســال هاي اخير به طور گسترده اي مورد استفاده قرار گرفته اند. اما [...]

مشاهده و خرید
مقاله طراحی سازمان چیست 2000 تومان

مقاله طراحی سازمان چیست

مقاله طراحی سازمان چیست پروسه ای برای بهبود احتمال موفقیت یک سازمان. به طور خاص ،طراحی سازمان یک پروسه رسمی و مشخص شده برای هماهنگی افراد ، اطلاعات و تکنولوژی یک سازمان می باشد. از این پروسه برای [...]

مشاهده و خرید
مقاله رقابت در مدیریت تولید 3500 تومان

مقاله رقابت در مدیریت تولید

مقاله رقابت در مدیریت تولید رقابت در مدیریت تولید مدیریت تولید خلاصه تولیدات پیچیده و افزایش تولید جهانی , رقابت های زیادی را به شرکت هایی که فرآیند مدیریت اطلاعاتی را تولید می کند اضافه می کنند [...]

مشاهده و خرید
مقاله مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائيهاي اعتباري 3000 تومان

مقاله مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائيهاي اعتباري

مقاله مفاهيم قواعد جديد كفايت سرمايه براي مديريت پورتفوليوي دارائيهاي اعتباري چكيده: درطي چند سال گذشته يك بحث گسترده بين افراد متخصص و دانشگاهيان راجع به اينكه آيا يك روش مديريت پورتفوليو مي [...]

مشاهده و خرید
مقاله در مورد مديريت منابع انساني 3000 تومان

مقاله در مورد مديريت منابع انساني

مقاله در مورد مديريت منابع انساني تاثير مديريت منابع انساني در زمينه سرمايه‏هاي برگشتي، محصولات عمليات مالي شركت: اين مقاله ارزيابي خطوط ارتباطي بين سيستم‏هاي با عملياتي با اجراي عالي و كارهاي [...]

مشاهده و خرید