اصول گزارش نویسی 4000 تومان

اصول گزارش نویسی

اصول گزارش نویسی یک جزوه کامل شامل مراحل گزارش نویسی. انواع گزارش ها و مزایای آن. طبقه بندی گزارش ها. چگونگی خلاصه سازی. و نمونه فرم های گزارش نویسی

مشاهده و خرید
تحقیق در مورد واردات و صادرات 4500 تومان

تحقیق در مورد واردات و صادرات

تحقیق در مورد واردات و صادرات تحقیق در مورد صادرات و واردات تحقیق درباره صادرات و واردات آشنايی با مفهوم « صادرات و واردات » و برخی اصطلاحات بازرگانی مقاله صادرات و واردات مقدمه :تحقیق در مورد [...]

مشاهده و خرید
تحقیق نقش مالیات بر توسعه اقتصادی 4500 تومان

تحقیق نقش مالیات بر توسعه اقتصادی

تحقیق نقش مالیات بر توسعه اقتصادی تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچمدار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع [...]

مشاهده و خرید
تحقیق نقش دولت در توسعه اقتصادی 4000 تومان

تحقیق نقش دولت در توسعه اقتصادی

تحقیق نقش دولت در توسعه اقتصادی در نوشتار دیگری، ضمن ارائه تعریف مختصری از توسعه نایافتگی، وجوهی از آن را وارسیدیم. در این مقاله، می خواهم دنباله همان داستان را بگیرم. پرسشی كه به آن خواهم [...]

مشاهده و خرید
تحقیق نقش دولت در اقتصاد 4500 تومان

تحقیق نقش دولت در اقتصاد

تحقیق نقش دولت در اقتصاد آمريکا به سيستم اقتصاد آزاد خود به عنوان مدل برای کشورهای ديگر دنيا اشاره می کند. موفقيت اقتصادی کشور گويای اين حقيقت است که اقتصاد وقتی که دولت داد وستدها و افرادرا به [...]

مشاهده و خرید
تحقیق نظام اقتصاد 4500 تومان

تحقیق نظام اقتصاد

تحقیق نظام اقتصاد مقدمه قبل از قرن هفدهم ، علم و فلسفه با یگدیگر در قلمرو معارف بشری مورد تحقیق واقع می شدند و مرز مشخصی میان آن دو وجود نداشت ، تا آنکه در دوران رنسانس ، فرهنگ اومانیسم زمینه های [...]

مشاهده و خرید
تحقیق مفاهیم اولیه حسابداری صنعتی 4500 تومان

تحقیق مفاهیم اولیه حسابداری صنعتی

تحقیق مفاهیم اولیه حسابداری صنعتی منظور از حسابداری صنعتی (بهای تمام شده)چیست؟ حسابداری صنعتی شاخه ای از علم و فن حسابداری است که وظیفه جمع آوری اطلاعات مربوط به عوامل هزینه و محاسبه بهای تمام [...]

مشاهده و خرید