گزارش کار جايگاه آزمايشگاه فولاد سازي در فرآيند توليد

گزارش کار جايگاه آزمايشگاه فولاد سازي در فرآيند توليد

اندازه: 2.22M

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۱ مهر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

گزارش کار جايگاه آزمايشگاه فولاد سازي در فرآيند توليد

(( فهرست ))
صفحه

۱) جايگاه آزمايشگاه فولادسازي در فرآيند توليد ۲-۱

۲) عملكرد آزمايشگاه ۳

۳) تجهيزات آزمايشگاهي ۱۷-۱۳
سرلوحه كار آزمايشگاه فولادسازي ارائه آزمون هايي است كه ضمن رعايت موازين و استدانداردهاي فني بازتاب دقيقي ازخواسته سيستم توليد باشد.
آزمايشگاه فولادسازي به عنوان يك واحد مستقل وهمچنين مرتبط با زنجيره توليد وبه عنوان مكمل كننده فرآيند توليد عمل مي كند.
اين واحد به طور كلي تضمين كننده كيفيت توليد وهمچنين بهبود وضعيت توليد ازلحاظ بهينه سازي روشها ، بهبود تجهيزات وارتقاء دقت وسرعت در انجام امور مربوطه مي باشد.
آزمايشگاه با دريافت نمونه هاي ارسالي از ساير واحدها وآناليز آنها طبق درخواست همان واحد وبا توجه به دستورالعملهاي مربوطه نقش مهمي در دستيابي به اهداف سيستم دنبال مي كند.
اين واحد از ابتداي توليد و در طول مسير توليد تا دستيابي به محصول نهايي همواره به عنوان هدايتگر سيستم عمل مي كند تا محصولات شركت را طبق خط مشي كيفي وبر اساس استانداردهاي جهاني ارائه دهد.
نظام مديريت كيفيت آزمايشگاه بر اساس نيازمنديهاي استاندارد ايران – ايزو – آي اي سي ۱۷۰۲۵ سال ۱۳۸۱ ( ISIRI – ISO – IEC – 17025 2002 ) طرح ريزي واجرا مي شود.
روش انجام آزمونها نيز در اين واحد طبق استاندارد ASTM E1009 صورت مي گيرد.

 

گزارش کار جايگاه آزمايشگاه فولاد سازي در فرآيند توليد

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

پاسخ دهید