گزارش کار آز الکترونیک صنعتی

گزارش کار آز الکترونیک صنعتی

اندازه: 380

تعداد صفحات: 20

نوع فایل:

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۰ مهر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

گزارش کار آز الکترونیک صنعتی +هماره نمودارها

آزمايش شماره ۱

يكسو ساز نيم موج تك فاز

الف- بار اهمي خالص

۱- محاسبه ولتاژ متوسط خروجي بصورت تئوري و عملي

۲- رسم vin,vout
۳- رسم Iin,vout

۴- رسم vout,vd

۵- محاسبه piv و افت ولتاژ ديود در حالت هدايت

۶- محاسبه زاويه خاموشي

ب) بار اهمي سلفي

مراحل قبلي را دوباره تكرار ميگردد:

۱- محاسبه ولتاژ متوس

گزارش کار آز الکترونیک صنعتی

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید