پروژه شرکت رب مسما مشهد

پروژه شرکت رب مسما مشهد

اندازه: 183

تعداد صفحات: 23

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۹ مهر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پروژه شرکت رب مسما مشهد

كارآفرين و كارآفريني:
كارآفريني يعني درهم آميختن ويژگيهاي شخصي و ابزار مالي و منابع موجود در محيط با استفاده از تجهيزات، تسهيلات و امكاناتي كه در اختيار داريم.
كارآفريني كسي است كه توانايي آنرا دارد تا فرصتهاي كسب و كار را ببيند و آنها را ارزيابي كند، منابع لازم را جمع‌آوري و از آنها بهره‌برداري كرده و عمليات مناسبي را براي رسيدن به موفقيت پي ريزي نمايد.
كارآفرين كسي است كه داراي ابتكار عمل و خلاقيتهاي جديد و نوآوري در مقايسه با ديگران و براي رسيدن به هدفهاي اقتصادي تلاش مي‌كند.
«خصوصيات روحي، حرفه‌اي، ذهني، شخصيتي يك فرد كارآفرين»
الف: ويژگيهاي عمومي:
۱) خودباوري ۲) ريسك پذيري ۳) هدايت و رهبري ۴) خلاقيت ۵) آينده‌نگري.
ب) صفات بارز:
۱) اعتماد به نفس ۲) استقلال راي ۳) خوش بيني ۴) نياز به كاميابي ۵) منفعت شناسي ۶) ايستادگي ۷) سخت كوشي و پشتكار ۸) مردم داري ۹) انتقاد پذيري ۱۰) نوآوري ۱۱) ابتكار ۱۲) انعطاف پذيري ۱۴) دورانديشي ۱۵) اراده ۱۶) پيشقدمي ۱۷) اشتياق به انجام كارهاي بزرگ ۱۸) توانايي ريسك پذيري
ج) رفتار حرفه‌اي كارآفريني
۱) گزينش درست حرفه ۲) الگو قراردادن افراد موفق ۳) اصلاح نكات ضعف ۴) برنامه ريزي ۵) قبول مسئوليت ۶) اعتماد به كاركنان ۷) داشتن ظاهري مناسب ۸) قدرت تصميم‌گيري ۹) در زمان حال زندگي كردن.

د) ذهنيت كارآفرين
۱) احساس رضايت از كار ۲) فعاليت انديشمندانه ۳) محدود نكردن ذهن به فعاليتهاي روزمره ۴) خوش خلق ۵) سازماندهي فكري ۶) داشتن ذهنيت مثبت
هـ) پرورش ذهنيت مثبت
۱) متمركز كردن ذهن به فعاليتهاي مثبت ۲) گزينش اهداف مثبت در كار خود ۳) معاشرت با كسانيكه انديشه كارآفريني داشته و به آنها عمل مي‌كند. ۴) پرهيز از انديشه هاي منفي ۵) در دست گرفتن مهار ذهن و باور كردن آن براي بهره‌گيري بهتر ۶) گوش به زنگ بودن براي استفاده از فرصتها ۷) رها كردن فكرهايي كه نتيجه دلخواه به بار نمي اورد ۸) انتخاب محيط زندگي با نيازها ۹) باور داشتن استعدادهاي خود ۱۰) با فعاليت تنشهاي ذهني را دور ساختن.
و) عادتها و رفتارهاي كارآفرين
توجه: ايجاد عادتهاي خوب و دشوار است اما همينكه بدست آيد به دارايي مهمي تبديل مي‌شود، كار آفرين در وضعيت فشار دائمي به سلامت فكري و بدني نياز دارد و براي مواجه با تنشها نكات زير براي كارآفرين ضرورت دارد.

پروژه شرکت رب مسما مشهد

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید