مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

اندازه: 47.00K

تعداد صفحات: 9

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۸ آبان ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

قدرت اجرايي مقاوله نامه، ۱۲ فوريه ۲۰۰۲ (۲۳ بهمن ۱۳۸۰)
دولتهاي عضو اين مقاوله نامه:
براي پيشبرد و حمايت کامل از ميثاق حقوق کودک و تلاش در جهت تحقق گسترده آن و حفاظت حقوق کودک. در تاييد دوباره به رعايت حقوق کودک که مستلزم حفاظت ويژه اي است و ياد آوري و درخواست براي ادامه بهبود وضعيت کودکان در پيشرفت و آموزش آنها بدون تبعيض و در محيطي سرشار از صلح و امنيت. بخاطر آشفتگي و اضطرابي که بوسيله جنگ براي کودکان بوجود ميايد و نتايج دراز مدت آن براي صلح و امنيت پايدار و پيشرفت کودکان زيان آور است. جهت محکوم کردن جنگ که آماج آن کودکان هستند و در مخالفت با حملات مستقيم بر مواضعي که بوسيله قوانين بين المللي محافظت شده اند و مکانهائي که عموما کودکان در آنجا حضور دارند مانند مدارس و بيمارستانها، با توجه به اساسنامه دادگاه جزايي بين المللي رم، بويژه در مورد جرائم جنگي، سرباز گيري و نام نويسي کودکان زير ۱۵ سال و استفاده آنان در جنگهاي داخلي و بين المللي، جرم محسوب ميشود. با توجه به تقويت اجراي مواد ميثاق حقوق کودک مبني بر نياز مبرم به افزايش حفاظت کودکان در جنگها و منازعات مسلحانه. با توجه به ماده اول ميثاق، انساني که سن ۱۸ سالگي را تمام نکرده است، کودک محسوب ميشود مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري دولتي کمتر تعيين شده باشد. با اعتقاد به اينکه مقاوله نامه اختياري حقوق کودک، سن افراد را در جنگها افزايش ميدهد و اين اقدام را يکي از اقدامات اوليه جهت حفظ منافع کودکان ميداند.

با توجه به بيست و ششمين کنفرانس بين المللي صليب سرخ و هلال احمر در دسامبر ۱۹۹۵، مبني بر اينکه دولتهاي متخاصم در جنگ بايد گامهاي موثري در جهت تضمين عدم شرکت افراد زير ۱۸ سال در جنگ را بعمل آورند. با استقبال از راي همگاني، (اعضاء ) ميثاق سازمان بين المللي کار، ژوئن ۱۹۹۹ شماره ۱۸۲ مبني بر پذيرش حذف کار کودکان و ممنوعيت فوري استخدام اجباري کودکان براي جنگها. با توجه به محکوميت شديد گروهها و دستجات مسلح و جدا از نيروهاي حکومتي، در استخدام، آموزش و بکارگيري کودکان براي جنگ در درون و برون مرزها، و نيز محکوميت افرادي که با علم و آگاهي مرتکب چنين اعمالي ميشوند. با يادآوري بر تعهدات هر دولت عضو در پايبندي به مقررات حقوقي بشردوستانه بين المللي در مواقع جنگ. با اصرار براجراي مواد اين مقاوله نامه که بدون تعصب و تبعيض در جهت اهداف و اصول مندرج در منشور سازمان ملل متحد، ماده ۵۱ و اسناد مربوط به حقوق بشر تدوين شده است. با يادآوري به شرايط صلح و امنيت بر پايه احترام کامل به اصول مندرج در منشور و رعايت عملي اسناد و قوانين حقوقي بشردوستانه براي حفاظت کودکان بويژه در خلال جنگها و اشغال سرزمينها توسط بيگانگان با شناخت به وضعيت اقتصادي، اجتماعي و جنسي کودکان و احتياجات ويژه آنها و نيز با توجه به آسيب پذيري کودکان در مواقع استخدام و بکارگيري آنها در جنگها و مخاصمات که مخالف مواد اين مقاوله نامه است. با توجه به ضروريات اقتصادي، اجتماعي و سياسي که سبب ميشود کودکان در جنگها حضور يابند. با اعتقاد به نياز مبرم در جهت تقويت همکاريهاي بين المللي براي اجراي اين مقاوله نامه و نيز جهت احياي شرايط جسماني و رواني و بازيابي سلامت اجتماعي کودکان بويژه کسانيکه قرباني جنگها هستند. با تشويق به شرکت در اجتماعات جهت انتشار و اطلاعات و آموزشهاي برنامه هائي که در ارتباط با اجراي مواد اين مقاوله نامه است، بويژه براي کودکان و کودکان قرباني جنگها
(دولتهاي عضو اين مقاوله نامه) مواد زير را پذيرفته اند:
ماده اول
دولتهاي عضو مي بايست اقدامات لازم را جهت تضمين عدم شرکت افراد زير ۱۸ سال در نيروهاي مسلح براي شرکت در مخاصمات و جنگها بعمل در آورند.
ماده دوم
دولتهاي عضو مي بايست اطمينان حاصل نمايند که افراد زير ۱۸ سال به استخدام اجباري نيروهاي مسلح درنيامده باشند.
ماده سوم
۱- دولتهاي عضو مي بايست حداقل سن داوطلبان خدمت در نيروهاي مسلح و ملي خود را طبق ماده ۳۸ ميثاق حقوق کودک، بند سوم، قرار دهند. اين ماده از ميثاق متضمن اصولي است که از حکومتها ميخواهد اقدامات لازم را جهت حمايتهاي ويژه افراد زير ۱۸ سال انجام دهند.
۲- هردولت عضو مي بايست مصوبه و يا پيوستي به اين مقاوله نامه مبني بر اظهار علاقه به تعيين حداقل سن خدمت افراد در نيروهاي مسلح خود، داشته باشد. همچنين يک دستورالعمل توضيحي مبني بر حمايت افراد جهت استخدام در نيروهاي مسلح بعمل آورد تا بدين وسيله کسي مجبور به استخدام در نيروهاي مسلح نشود.
۳- هردولت عضوي که اجازه خدمت داوطلبانه به افراد کمتر از ۱۸ سال، در نيروهاي مسلح خود ميدهد، ملزم به حداقل مراقبت و حمايتهايي است که در زير آورده ميشود:

مقاوله نامه اختياري ميثاق حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در جنگ

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید