مقاله روش اندازه گيري فيبر خام در غذاي دام

اندازه: 121.50K

تعداد صفحات: 10

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 1000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۰ آبان ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1000 تومان – خرید

مقاله روش اندازه گيري فيبر خام در غذاي دام

فهرست مطالب

 

روش اندازه گيري فيبر خام در غذاي دام

مقدمه

هدف

دامنه كاربرد

نمونه برداري

روش آزمون

 

بسمه تعالي

پيشگفتار

اين استاندارد ايران بوسيله كميسيون غذاي دام زير نظر كميته ملي مواد خوراكي و فرآورده هاي كشاورزي مؤسسه استاندارد وتحقيقات صنعتي ايران تهيه گرديده و به تصويب شوراي عالي مؤسسه رسيده است. به استناد ماده ۱ قانون راجع به اجازه تاسيس مؤسسه استاندارد ايران مصوب هفدهم خرداد ۱۳۳۹ و ماده ۳ اساسنامه مصوب كميسيون مشترك دارائي مجلسين در نهم تيرماه ۱۳۴۴ منتشر مي گردد. براي حفظ همگامي با پيشرفتهاي ملي وجهاني صنايع و علوم, استانداردهاي ايران گاه بگاه موردتجديد نظر قرار خواهند گرفت , هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استانداردها برسد در هنگام تجديدنظر در اختيار كميسيونهاي مربوطه گذاشته خواهد شد استفاده كنندگان نيز بايد آخرين چاپ اين استانداردها يا آخرين تجديدنظر ها و اصلاحات آنها را قبلاَ به دست آورند. استانداردهاي ايران را مي توان مبناي تنظيم قراردادها يا سفارش كالاها قرار داد و براي اين منظور در صورت لزوم مي توان تغييرات مناسبي در عبارات يا شرايط آنها داد. در تهيه اين استاندارد سعي بر آن بوده است كه با توجه به نيازمنديهاي خاص ايران حتي المقدور ميان روشهاي معمول در اين كشور و استانداردها و روشهاي متداول در كشورهاي ديگر هماهنگي و همگامي ايجاد شود. بنابراين با بررسي امكانات و مهارتهاي موجود و اجراي آزمايشهاي لازم استاندارد حاضر با استفاده از استاندارد زير تهيه گرديد:

 

ISO TC 34 332

( Agricultural Food Products 1967)

 

  روش اندازه گيري فيبر خام در غذاي دام

  مقدمه

فيبر در كليه تركيبات گياهي به مقدار كم و بيش متفاوتي وجود دارد و تاثير آن در قابليت هضم عناصر مختلف غذايي و تنظيم اعمال گوارشي به ثبوت رسيده است از طرفي در جيره غذائي عده اي از دامها و طيور مقدار فيبر محدود و بايستي به آن توجه خاصي مبذول شود با توجه به نكات فوق اندازه گيري مقدار فيبر خام در غذاي دام واجد اهميت زياد است.

  ۱– هدف

يكنواخت كردن روش آزمون فيبر خام در غذاي دام است.

  ۲– دامنه كاربرد

اين استاندارد روش اندازه گيري فيبر خام در غذاي دامي ساده و مخلوط را بيان مي كند.

  ۳– نمونه برداري

نمونه برداري از غذاهاي مخلوط و نرم طبق استاندارد شماره ۳۳۱ ايران انجام بگيرد در مورد غذاهاي خشبي (يونجه و غيره) غذه ها و ريشه ها نمونه برداري بايد در موقع مصرف غذا بهمان صورتي كه مورد استفاده حيوان قرار مي گيرد انجام شود مطابق استاندارد شماره ۶۲۵ ايران

۳۱– نگهداري و آماده كردن نمونه ها: نمونه رسيده به آزمايشگاه را با خرد كن ميكانيكي خرد كرده و در شيشه در بسته قرار دهيد چنانچه نمونه ها آبدار يا رطوبت زيادي داشته باشد بايستي قبلاَ آنرا خشك كرده و رطوبت اوليه آنرا تعيين نمايند سپس آنرا خرد كنيد و مجدداَ رطوبت آنرا تعيين نمايد و از روي آن مقدار رطوبت در ماده اوليه را طبق فرمولهاي زير حساب كنيد.

مقاله روش اندازه گيري فيبر خام در غذاي دام

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1000 تومان – خرید

پاسخ دهید