مقاله ترمينالوژي پايه و مفاهيم

مقاله ترمينالوژي پايه و مفاهيم

اندازه: 41.00K

تعداد صفحات: 7

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۴ آبان ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

مقاله ترمينالوژي پايه و مفاهيم

تعريف و رياضيات كاربردي

در اول بخش ۳ كلاس فيزيك ، ما قوانين نيوتن رابراي تحليل و تجزيه حركت اشياء مورد استفاده قرار مي دهيم . مجموعه اطلاعات و تأكيد بر آنها براي تعين سرعت يك شيء بكار برده شده است . اطلاعات تسريع يافته متعاقباً براي تعيين اطلاعات درباره سرعت و شتاب يا تغيير مكان يك شي ء پس از دادن يك دوره زماني بكار برده مي شود . در اين خالت ، قوانين نيوتن به عنوان يك برنامه مفيد براي تحليل  حركتي و پيش بيني درباره موقعيت نهايي حركت شي ء اجرا مي شود . در اين بخش ، يك برنامه كاملاً مختلف براي تجزيه و تحليل حركت اشياء بكار برده شده است . حركت از ادراك كاري و انرژي تلقي مي گردد . تأثيري كه كار بر انرژي يك شي ء ( يا سيستم اشيائ )  دارد مورد برسي خواهد بود . نتيجه سرعت و يا ارتفاع اشياء مي تواند از اطلاعات انرژي پيش بيني شود . به منظور درك اين روش انرژي كاري براي تجزيه و تحليل حركتي ، مهم است كه در ابتدا يك درك اساسي از چند عبارت اساسي داشته باشيد . بنابراين ، درس يك اين بخش بر تعاريف  و معاني چنين عباراتي به عنوان كار ، انرژي مكانيكي ، انرژي پتانسيل ، انرژي حركتي و قدرت توجه دارد .

 

در فيزيك ، كار به عنوان يك نيروي تأثير گزار بر شيئ تعريف شده است كه باعث جابجايي اشياء مي باشد . در اينجا سه لغت كليدي در اين تعريف وجود دارد – نيرو ، جابجايي ، هدف . به منظور اينكه نيرويي شرايط لازم براي انجام كار را بر روي شيء داشته باشد ، آنجا بايد يك جابجايي وجود داشته باشد  و نيرو بايد باعث جابجايي گردد . در اينجا چندين نمونه  جالب در مورد كار وجود دارد كه در زندگي روزمره قابل مشاهده مي باشد – اسب يك گاو آهن را بر روي زوين مي كشد ، پدري چرخ  خواروبار را در راهروي مغازه خواروبار فروشي هل مي دهد  ، يك دانشجو كوله پشتي پر از كتابش را بر روي شانه هاش حمل مي كند ، يك وزنه بردار يك وزنه را  به بالاي سرش مي برد ، يك ورزشكار در رشته پرتاب وزنه  ، وزنه را پرت مي كند و الي آخر . در همه مواردي كه در اينحا ذكر شد يك نيرو بروي شيء وارد شده است كه منجر به جابجايي شيء مي شود .

پنج جمله پائين  را بخوانيد و تعيين كنيد كه آيا آنها نمونه هايي از كار هستند يا نه ؟ سپس موس را بر روي منوي ظاهر شده حركت دهيد و پاسخ را برسي كنيد .

 

جملات

معلم يك نيرو را بر روي يك ديوار بكار مي برد و خسته مي شود . يك كتاب از روي ميز مي افتد و بر روي زمين سقوط آزاد مي كند . يك گارسون سيني پر از غذا را بالاي سرش بوسيله دستهايش در طول اتاق حمل مي كند . ( دقت كنيد ، اين سؤال مشكلي است كه بطور مفصل در بخش بعدي مورد بحث قرار خواهد گرفت ).

يك راكت سرتاسر فضا را به سرعت طي ميكند .

 

پاسخ با توضيح :

موس را بر روي پاسخ فشار دهيد .

از لحاظ رياضي ، كار بوسيله دنبال كردن اين تساوي بيان شده است :

W=f*d*cosθ

 

در اينجا  f  نيرو ، d جابجايي و زاويه تتا به عنوان زاويه بين نيرو و بردار ميزان جابجايي تعريف شده است . شايد مشكل ترين جنبه  تساوي بالا زاويه تتا باشد . ارزيابي زوايا به عنوان زاويه اي بين نيرو و جابجايي تعريف شده است . براي جمع آوري معني آن، سه طرح زير را دنبال كنيد :

مقاله ترمينالوژي پايه و مفاهيم

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید