مقاله بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

مقاله بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری  واحدهای انتفاعی و دولتی

اندازه: 132.44K

تعداد صفحات: ورد3 - پاورپوینت 27

نوع فایل: ورد ، پاورپوینت ،

دسته بندی:

قیمت: 6000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۵ مهر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی فایل ورد +پاورپونت

هدف مقاله :
۱- مقایسه بیانیه های مفهومی شماره یک و دو FASB تحت عناوین « اهداف گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی » و « ویژگی های اطلاعات حسابداری » با بیانیه مفهومی شماره یک هیات تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (GASB) تحت عنوان « اهداف گزارشگری مالی »
۲- وجوه اشتراک و انتراق اساسی حسابداری واحدهای انتفاعی و غیر انتفاعی
خصوصیات کلی صورت های مالی و گزارشگری مالی ( از دیدگاه بیانیه های GASB , FASB )
۱- اهداف هر دو بیانیه FASB و GASB‌ مربوط به گزارشگری مالی بوده و محدود به صورتهای مالی نمی گردد.
۲- صورت های مالی مرکز ثقل گزارشگری مالی بوده و ابزار اصلی انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان برون سازمانی است .
۳- گزارشگری مالی نه تنها شامل صورتهای مالی است ، بلکه سایر ابزارهای انتقال اطلاعات که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به اطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری مربوط می شود . را شامل می گردد .
۴- گزارش های مالی به هدف عمومی و برای استفاده کنندگان برون سازمانی تهیه می شود .
تاثیر محیط بر اهداف گزاشگری مالی
در تدوین اهداف گزاشگری مالی ، ماهیت فعالیت هایی که موسسات انجام می دهند و نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان و تصمیماتی که اتخاذ می نمایند . باید مورد توجه قرار گیرد .
محدودیت های گزاشگری مالی : ( مفهوم شماره یک FASB )
۱- تهیه و استفاده از اطلاعات مالی بدون تحمل مخارج آن امکان پذیر نخواهد بود .
۲- اطلاعاتی که گزاشگری مالی تهیه می نماید اساساً و عموماً بر حسب واحدهای پولی بیان می گردد .
۳- خصوصیات صنعت
۴- اطلاعاتی که طی یک گزارش مالی ارائه می شود صرفاً به یک واحد خاص مربوط می شود لذا به کل صنعت و اقتصاد ارتباط پیدا نمی کند .
محدودیت های گزارشگری مالی ( مفهوم شماره ۱ GASB )
۱- اطلاعات مندرج در گزارش های مالی به صورت تقریبی اندازه گیری شده و مربوط به عملیاتی است که در گذشته اتفاق افتاده است .
۲- اطلاعات مالی مندرج در گزارش های مالی بر حسب ارقام پولی تقدیم گردیده و تهیه و استفاده از آن مستلزم مخارج است .
۳- استفاده کنندگان گزارش های مالی دولتی از اقشار مختلف اجتماع بوده ونیازهای اطلاعاتی آنها نیز ممکن است به همان اندازه متفاوت باشد .
ویژگی های کیفی اطلاعات گزاشگری مالی
۱- گزارش گری مالی ابزار انتقال اطلاعات مالی به استفاده کنندگان است . برای انتقال موثر اطلاعات مذکور ، اطلاعات مندرج در گزارش های مالی باید از ویژگی های اساسی قابل فهم بودن ، قابل اتکاء بودن ، مربوط بودن و قابل مقایسه بودن برخوردار باشد .

عوامل تشکیل دهنده محیط گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی ( دیدگاه FASB )
۱- بیشتر کالا و خدمات در مقابل پول مبادله ی شوند تا اینکه توسط تولید کنندگان مصرف گردند .
۲- تولید و بازار یابی کالا و خدمات نیاز به مبالغ هنگفتی سرمایه دارد که مستلزم پس انداز اساسی د راقتصاد کشور می باشد .
۳- اکثر فعالیت های تولیدی از طریق شرکت های انتفاعی با سرمایه گذاری خصوصی صورت می گیرد .
۴- واحدهای انتفاعی سرمایه لازم برای فعالیتهای تولیدی و بازرگانی خود را از طریق موسسات مالی ، انتشار و فروش سهام و اوراق قرضه افزایش می دهند .
۵- منابع تولیدی ( بالاخص در آمریکا ) متعلق به بخش خصوصی است تا دولتی .
محیط گزارشگری مالی دولتی
طبقه بندی فعالیت های دولتی ( دو دسته )
۱- فعالیت های نوع دولتی ( غیر انتفاعی ) وزارتخانه ها و موسسات دولتی انجام می دهند.
۲- فعالیت های نوع بازرگانی از طریق ایجاد واحدهای خاصی تحت عنوان شرکتهای دولتی انجام می شود .
ویژگی های مهم محیط فعالیت های نوع دولتی ( غیر انتفاعی ) :
الف ) ویژگی های اساسی ساختار دولتی و خدماتی که ارائه ی نماید شامل :
۱- شکل مباشرتی ( نمایندگی ) دولت و تفکیک قوا
۲- سیستم حکومتی دولت
۳- رابطه بین پرداخت کنندگان مالیات و خدماتی که دریافت می کنند.
ب) ویژگی های کنترلی ناشی از ساختار دولتی
۱- بودجه به عنوان ابزاری جهت بیان سیاست های عمومی ، مقاصد مالی و یک روش اعمال کنترل
۲- استفاده از نظام حسابداری حسابهای مستقل برای اهداف کنترلی
ج) سایر ویژگی ها نظیر :

بررسی تطبیقی مفاهیم حسابداری واحدهای انتفاعی و دولتی

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6000 تومان – خرید

پاسخ دهید