مقاله اموزشی اسلام و تعليم و تربيت

مقاله اموزشی اسلام و تعليم و تربيت

اندازه: 173.50K

تعداد صفحات: 40

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 7000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۳ مهر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7000 تومان – خرید

مقاله اموزشی اسلام و تعليم و تربيت

فهرست مطالب:
اسلام و تعليم و تربيت………………………………………………………………………………..۲
محيط مادي …………………………………………………………………………………………………………………………..۲
محيط معنوي ………………………………………………………………………………………………………………………۲

محيط خانواده …………………………………………………………………………………………………………………….۲

محيط مدرسه ……………………………………………………………………………………………………………………..۴
ويژگى هاى تربيت اسلامى…………………………………………………………………………۶
منبع وحى………………………………………………………………………………………………………………………………۶
اسوه هاى الهى……………………………………………………………………………………………………………………..۸
برنامه عملى مناسب………………………………………………………………………………………………………………۹
تعبد و تسليم………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰
جهانشمول بودن………………………………………………………………………………………………………………….۱۱
هدف بودن انسان………………………………………………………………………………………………………………..۱۱
جامعيت……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲
ساير ديدگاه ها و احتمالات …………………………………………………………………….۱۵
منابع و مآخذ. ……………………………………………………………………………………………………………………۱۸
اسلام و تعليم و تربيت
اسلام بر اساس نياز فطري انسان ، مباني تربيتي و آموزشي را به ايمان آورندگان مي آموزد.
چنانكه اگر تربيت را به سه قسم تربيت بدني ، تربيت عقلي و تربيت رواني تقسيم كنيم اسلام در يك نظام هماهنگ دربارة هر قسم از اين انواع بياناتي حكيمانه دارد . اين نظام تربيتي هماهنگ بايد در محيطي مناسب به آدمي القاء گردد.منظور از محيط ، تمام عوامل خارجي است كه در موجود زنده از آغاز رشد وجود دارد.هر چند عوامل محيطي بسيار فراوان است ، اما در تقسيم اوليه مي توان آن را به دو قسم مادي و معنوي تقسيم نمود.
محيط مادي :عبارت از آب ، هوا ، نور ، حرارت ، مسكن ، خوراك ، پوشاك و … بالآخره هر امر مادي كه انسان بدانها محفوف و محاط مي باشد.
محيط معنوي :عبارت از عوامل فرهنگي است كه روح آدمي را به تعالي سوق مي دهد.
محيط مورد نظر ما محيطي است كه در تعليم و تربيت از آن بهره برداري مي شود و ضبط و كنترل آن امكان دارد .مانند محيط خانه ، خانواده و مدرسه . اين گونه عوامل محيطي براي مربي ، معلم و والدين بسيار با اهميت است.
محيط خانواده : محيط خانه و خانواده ، يك محيط طبيعي است كه در آن پدر و مادر تربيت كودك را بر عهده مي گيرند .

مقاله اموزشی اسلام و تعليم و تربيت

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7000 تومان – خرید

پاسخ دهید