طرح کارافرینی كارخانه قند

طرح کارافرینی كارخانه قند

اندازه: 2000

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۹ مهر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

طرح کارافرینی كارخانه قند

فهرست مطالب
عنوان صفحه
تاريخچه ۱
مقدمه ۳
دستورالعملهاي عمومي ۸
فصل اول
آزمايشهاي عيارسنجي ۱۲
فصول دوم
انتقال چغندر قند ۱۸
فصل سوم
عصاره گيري ۲۰
فصل چهارم
تصفيه شربت ۶۶
فصل پنجم
اواپراسيون ۹۰
فصل ششم
كريستاليزاسيون ۱۲۱
فصل هفتم
كوره آهك ۱۷۸
فصل هشتم
كوره بخار ۲۰۴
فصل نهم
قندگيري از ملاس ۲۱۷
فصل دهم
فاضلاب ۲۳۵
خط توليد ۲۶۰

قسمت خام ۲۷۴

قسمت كريستاليزاسيون ۲۹۰

قند گيري از ملاس ۳۰۷

مقدمات تاسيس كارخانه قند آبكوه در سال ۱۳۱۳ شروع و سفارش ساخت ماشين آلات و نصب و راه اندازي و به ظرفيت ۳۵۰ton/day به شركت اشكوراچكسلواكي داده شده و ساختمانها اعم از صنعتي و اداري و كوي كاركنان بوسيله شركت تستاپ ساخته شده است.
ساخت زمين كارخانه در بدو تاسيس ۲۷ هكتار بود كه توسعه هاي بعد به ۶۰ هكتار افزايش يافت و اولين بهره برداري كارخانه در سال ۱۳۱۵ با مصرف ۱۲۳۷۵ تن چغندر شروع و در دومين بهره برداري در سال ۱۳۱۶ با مصرف ۲۲۶۵۹ تن چغندر بوده است. چون موقعيت كارخانه براي چغندركاري مناسب تشخيص داده شد امكان توليد چغندر پيش از ظرفيت ۳۵۰ تن براي هر روز بهره برداري وجود داشته است.
طرح افزايش ظرفيت از ۳۵۰ به ۶۵۰ تن تهيه و توسط شركت اشكورا در سال ۱۳۱۷ انجام شد. كارخانه در اين ظرفيت داراي ديفوزيون نوع باطري و ساتراسيون بصورت مرحله اي بوده و چهار كوره بخار ذغال سنگي هر يك به ظرفيت ۶ تن بخار در ساخت و ۲ توربين بخار هر كدام به قدرت ۵۶۰ kw با ۳۰۰۰ دور نيروي مورد نياز بهره برداري را تامين مي كرد.
در سال ۱۳۴۵ ظرفيت كارخانه از ۶۵۰ تن به ۱۶۰۰ تن چغندر در شبانه روز افزايش يافت. در اين توسعه قسمت خام كارخانه قديم جمع آوري و فقط قسمت تبخير آن حفظ شده است.
كليه ماشين آلات بجز ديفيوزيون RT انگليسي و شركت كريك مسئول نصب و راه اندازي آن بوده است. در سال ۱۳۴۹ آستان قدس سهام كارخانه را از سازمان گسترش خريداري نمود.

طرح کارافرینی كارخانه قند

 

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

پاسخ دهید