طرح تولید نان فانتزي ( باگت ، برتشن ، ساندویچی ، همبرگر ، شیرمال ، بی نمک، پیراشکی )

طرح تولید نان فانتزي ( باگت ، برتشن ، ساندویچی ، همبرگر ، شیرمال ، بی نمک، پیراشکی )

اندازه: 705.67K

تعداد صفحات: 75

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 6500 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۷ آذر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

چکیده
از آنجا که نان غذاي اصلی و پایه مردم کشور ما است و مسئله ضایعات نان و هدر رفتن سرمایه
هاي ملی از یک سو و اشکالات وارد بر روش هاي تولید نان از سوي دیگر از مسائل قابل توجه و بررسی
میباشد، این طرح در قالب مطالعه مقدماتی و امکانسنجی طرح تولید نانهاي فانتزي به عنوان محصولی
که به واسطه اعمال شرایط بهینه تولید و عرضه میتواند جایگزین نانهاي سنتی شده و در کاهش میزان
ضایعات گندم و آرد نقش موثري داشته باشد انجام شده است. در ادامه شاخصهاي عملیاتی طرح بطور
خلاصه ارائه شده است.
طرح: انواع نانهاي فانتزي
محصول ظرفیت سالیانه(کیلوگرم)
باگت ۳۰۰۰۰۰
ساندویچی ۳۰۰۰۰۰
بروتشن ۱۵۰۰۰۰
همبرگري ۳۰۰۰۰۰
رژیمی ۷۵۰۰۰
شیرمال ۳۰۰۰۰۰
کل ظرفیت سالیانه ۱۵۰۰ تن
شاخصهاي عملیاتی
تعداد روز کاري ۳۰۰ روز
نوبت کاري ۱ نوبت
زمان هر شیفت ۱۰ ساعت
تعداد کارکنان ۱۷ نفر
مواد اولیه و تجهیزات تولید
% مواد اولیه ۳۲۶۷ (میلیون ریال) ۱۰۰
% تجهیزات تولید ۱۳۰۶ ( میلیون ریال) ۱۰۰
کل سرمایه گذاري ثابت ۴،۵۴۲ (میلیون ریال)

نان فانتزي
-۱ معرفی محصول
نان غذاي اصلی و پایه مردم بسیاري از کشورهاي جهان را تشکیل داده و روزانه قسمت اعظم
مورد نیاز آنها را تامین می نماید. در ایران نیز B انرژي، پروتئین، املاح معدنی و ویتامینهاي گروه
۲ گرم املاح معدنی و قسمت اعظم نمک طعام مورد – ۶۰ درصد پروتئین و کالري و حدود ۳ – حدود ۶۵
نیاز روزانه از خوردن نان تامین می گردد.
تهیه و تولید نانهاي نازك و مسطح و سایر نانها بدون کاربرد تکنولوژي نمیتواند در طویل المدت
ادامه یابد. تاریخچه تولید و مصرف نان درجهان نشان داده است که ابتدا نان به صورت نازك و مسطح
تولید می شده لیکن به مرور به شکل نیمه حجیم و در کشورهاي پیشرفته جهان به شکل کاملاً حجیم
درآمده است. اصولاً تولید نانهاي نازك و مسطح به دلیل آنکه سریعاً خشک و بیات شده و داراي
ضایعات زیادي می باشند. از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نیستند . براساس آمار موجود حدود ۵۰
درصد از مردم جهان از نانهاي حجیم استفاده می کنند و نیمی دیگر که در مر کز آمریکا و بخشهائی از
آمریکاي جنوبی، آفریقا و قسمتی از شرق و جنوب شرقی آسیا زندگی می کنند، (ایران و کشورهاي
عربی نیز در این مجموعه واقعند) از نانهاي مسطح و نازك نیز تغذیه می کنند.
تا چند سال قبل، روش تهیه نان در ایران به صورت صد در صد سنتی بود، اما به تدریج در کنار
واحدهاي سنتی، واحدهاي تولید نان هاي حجیم نیز شروع به کار نمودند، این شیوه جدید تولید بدون
هیچ پژوهشو برنامه مدون ادامه یافت. درحالی که تهیه نان خوب نیاز به اطلاعات دقیق از “شناخت
آرد، روش هاي تهیه خمیر، عمل آوري و دقت درسیستم پخت” دارد. بسته بندي و نگهداري دقیق و
صحیح نان نیز زمینه هاي لازم جهت کاهش ضایعات و در نتیجه، حرکت به سوي خودکفایی در تولید
و صرفه جویی در مصرف گندم را مهیا می سازد . با به کار گیري روش هاي نوین تهیه و عمل آوري
خمیر، ماشین آلات مناسب و تکنولوژي مدرن می توان نانی خوب، با ارزش غذایی بالاتر و از نظر
اقتصادي مقرون به صرفه تهیه و تولید نمود.
-۱-۱ نام و کد محصول (آیسیک)
-۱ نان باگت ۱۵۴۱۱۱۴۲
-۲ نان ساندویچی ۱۵۴۱۱۱۴۴
-۳ انواع نان اروپائی ۱۵۴۱۱۱۴۱
-۴ نان همبرگر ۱۵۴۱۱۱۴۵
-۵ نان شیرمال ۱۵۴۱۱۱۲۳
-۶ نان سوخاري ۱۵۴۱۱۱۴۳
-۷ پیراشکی ۱۵۴۱۱۱۶۰
-۱-۲ شماره تعرفه گمرکی
(crispbread) شماره تعرفه گمرکی این محصولات ۱۹۰۵۱ با عنوان “نان خشک و ترد
۱۹۰۵۲ نان زنجبیلی و همانند آن و ۱۹۰۵۴ با شرح ” ، (knackebrot) موسوم به کنگه بروت
نان برشته شده و محصولات برشته شده مشابه) میباشد. ، Rusk) نان سوخاري

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

6500 تومان – خرید

پاسخ دهید