طرح تولید میلگرد از ضایعات

طرح تولید میلگرد از ضایعات

اندازه: 919.24K

تعداد صفحات: 56

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۶ آذر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

مقدمه
فولاد ترکیب بسیار متنوعی از آهن، کربن و عناصر آلیاژي است به طوريکه میتوان با تغییر مقدار و نوع
این عناصر، ترکیبات مختلف فولادي با خواصبسیار جالب و متفاوت را تولید نمود. اگرچه تاریخچه تولید فولاد
به حدود ۳۰۰۰ سال قبل برمیگردد، ولی روشهاي جدید جهت تولید محصولات فولادي در قرن ۱۹ میلادي به
کارگرفته شدند. توسعه تکنولوژي تولید فولاد در آن زمان، باعث تولید مقادیر بسیار زیاد این محصول گردید و
در نتیجه کاربردهاي جدیدي جهت استفاده از آن مثلاً در راهآهن و صنایع اتومبیلسازي به وجود آمد که از آن
زمان تا به حال، دامنه کاربرد و تولید این محصول روزبهروز گسترش بیشتري یافته است.
علاوه بر ارزانتربودن فلز فولاد که سبب مصرف فوق العاده آن می شود، می توان به ویژگی هاي قابلیت
آلیاژسازي و امکان انجام عملیات حرارتی و دیگر عملیاتی که سبب ایجاد خصوصیات بسیار متنوعی در
فولاد می شود اشاره کرد. ویژگی هاي مذکور تنوع عظیمی درکاربرد فولاد ایجاد کرده است. دامنه این تنوع از
سوزن و سنجاق تا کشتی هاي عظیم الجثه اقیانوس پیما و آسمان خراشها گسترشدارد. ماشین آلات ساخته
شده از فولاد، همه آنچه که موردنیاز روزانه بشر است را می سازند. چنین گستره وسیعی از تنوع کاربرد که
امکان پایه گذاري و راهبري صنایع گوناگون را میسر ساخته ، مقدار مصرف آهن و فولاد را به معیاري براي
داوري درمورد گستردگی صنعت درکشورها مبدل کرده است. صنعت فولاد به عنوان یکی از پایههاي مهم
اقتصادي هر کشور تلقی می شود و در برخی مطالعات مصرف سرانه فولاد را به عنوان شاخصی براي ارزیابی
صنعتی بودن یک کشور برشمردهاند.
در بیش از ۶۱ کشور فولاد تولید می شود و آهن و فولاد سهمی ۲,۵ درصدي از تجارت جهانی کالا را در
برداشته و سهم آن از صادرات کالاهاي کارخانه اي نیز بالغ بر ۳,۳ درصد است. در ایران نیز فولاد با حضور در
بخشهاي مهم تولیدي و صنعتی کشور، نقش بسیار مهمی را ایفا میکند. درسال ۱۹۵۰ میلادي، مجموع فولاد
تولید شده درجهان کمتر از ۲۰۰ میلیون تن در سال بوده است و این در حالی است که تولید سالیانه فولاد تا
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید میلگرد از ضایعات
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۲
پایان سال ۲۰۰۲ بیش از ۹۰۰ میلیون تن گزارش شده است. جداول زیر میزان فولاد تولید شده و همچنین نرخ
رشد تولید فولاد را بین سالهاي ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۲ نشان میدهد
به دلیل اهمیت بسیار
بالاي تولید فلزات اساسی و از جمله فولاد، کشورهاي صنعتی جهان هرکدام به دنبال جایگاه ویژهاي در تولید این
محصول هستند. در این بین کشور چین در سال ۲۰۰۲ میلادي با تولید بیش از ۱۸۰ میلیون تن فولاد، مقام اول
تولید جهانی را دارا است و این در حالی است که کشورهاي ژاپن با تولید ۱۰۷,۷ و آمریکا باتولید ۲,۹۲ میلیون
تن در سال در ردههاي دوم و سوم جهانی قراردارند در حال حاضر در بیش از یکصد کشور جهان محصولات
فولادي و از جمله میلگرد تولید میشود که از این میان، کشور ایران در سال ۲۰۰۲ میلادي با تولید ۳،۷ تن و در
حال حاضر با تولیدحدود ۸ میلیون تن فولاد به عنوان بیستودومین تولیدکننده این محصول در جهان و ششمین
تولیدکننده بزرگ آسیا مطرح است.
گزارش حاضر مطالعات امکانسنجی مقدماتی تولید میلگرد از ضایعات میباشد. که در قالب متدولوژي
علمی مطالعات امکانسنجی تهیه گردیده است و مطابق متدولوژي فوق ، ابتدا محصول مورد مطالعه به طور دقیق
معرفی شده و سپس بررسیهاي لازم روي بازار آن صورت خواهد گرفت و در ادامه مطالعات فنی در خصوص
چگونگی تولید و امکانات سخت و نرمافزاري مورد نیاز نیز شناسایی شده و در نهایت ظرفیتهاي اقتصادي و
حجم سرمایهگذاري مورد نیاز براي اجراي طرح برآورد و ارائه خواهد شد تا با استفاده از آن سرمایه گذران و
علاقه مندان محترم بتوانند کلیه اطلاعات مورد نیاز را کسب و در جهت انجام سرمایه گذاري اقتصادي با دید باز
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید میلگرد از ضایعات
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۳
و مسیرشفاف اقدام نمایند. امید است این مطالعات کمکی هرچند کوچک در راستاي توسعه صنعتی کشورمان
بعمل بیاورد .
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید میلگرد از ضایعات
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۴
۱- معرفی محصول
( -۱-۱ نام و کد محصولات (آیسیک ۳
مربوط به این محصولات که در لوح فشرده وزارت صنایع آمده است عبارت است از: ISIC کد
۲۷۱۰۱۲۳۳ و ۲۷۱۰۱۲۳۴
محصول مورد بررسی در این گزارش تولید میلگرد از ضایعات می باشد و به طور کلی قسمت عمده اي از تولید
میلگرد که یکی از پر مصرف ترین و پر کاربرد ترین محصولات ساخته شده از فولاد می باشد تولید میلگرد از
شمش است ولی در این پروژه منحصرا به تولید میلگرد از ضایعات آهن یا شمشپرداخته شده است.
به طور کلی میلگرد در ابعاد ، اندازه ،اقطار واستحکام متفاوت تولید و به بازار عرضه می شود که قسمت عمده
اي از انواع میلگرد موجود در بازار به شرح جداول زیر است.
جدول شماره ۳- انواع میلگرد بر حسب سایز
محصولات زیر مجموعه محصولات زیر مجموعه
-۱ میلگرد سایز ۶,۵ ساده ۱- میلگرد سایز ۸ آجدار ( مارپیچ یا جناقی )
-۲ میلگرد سایز ۸ ساده ۲- میلگرد سایز ۱۰ آجدار ( مارپیچ یا جناقی )
-۳ میلگرد سایز ۱۰ ساده ۳- میلگرد سایز ۱۲ آجدار ( مارپیچ یا جناقی )
-۴ میلگرد سایز ۱۲ ساده ۴- میلگرد سایز ۱۴ آجدار ( مارپیچ یا جناقی )
-۵ میلگرد سایز ۱۴ ساده ۵- میلگرد سایز ۱۶ آجدار ( مارپیچ یا جناقی )
-۶ میلگرد سایز ۱۶ ساده ۶- میلگرد سایز ۱۸ آجدار ( مارپیچ یا جناقی )
-۷ میلگرد سایز ۱۸ ساده ۷- میلگرد سایز ۲۰ آجدار ( مارپیچ یا جناقی )
-۸ میلگرد سایز ۲۰ ساده ۸- میلگرد سایز ۲۲ آجدار ( مارپیچ یا جناقی )
-۹ میلگرد سایز ۲۲ ساده ۹- میلگرد سایز ۲۵ آجدار ( مارپیچ یا جناقی )
-۱۰ میلگرد سایز ۲۵ ساده ۱۰ – میلگرد سایز ۲۸ آجدار ( مارپیچ یا جناقی )
-۱۱ میلگرد سایز ۲۸ ساده ۱۱ – میلگرد سایز ۳۲ آجدار ( مارپیچ یا جناقی )
-۱۲ میلگرد سایز ۳۰ ساده ۱۲ – میلگرد سایز ۳۶ آجدار ( مارپیچ یا جناقی )
-۱۳ – میلگرد سایز ۴۰ آجدار ( مارپیچ یا جناقی )
گزارش امکان سنجی مقدماتی
طرح تولید میلگرد از ضایعات
شهریور ۱۳۸۶
صفحه ۵
جدول شماره ۴- انواع میلگرد بر حسب مقاومت
درصد کربن کمتر ، مقاومت کمتر ، انعطاف پذیري بیشتر A2
درصد کربن بیشتر، مقاومت بیشتر ، انعطاف پذیري کمتر و سختی بیشتر A3
انواع میلگرد

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید