طرح توليد آبكاري قطعات پلاستيكي

طرح توليد آبكاري قطعات پلاستيكي

اندازه: 570.70K

تعداد صفحات: 56

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۶ آذر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توليد آبكاري قطعات پلاستيكي

فهرست
١- معرفي محصول…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱
١- نام و كد محصول …………………………………………………………………………………………………………………………………. ٤ -١
١- شماره تعرفه گمركي…………………………………………………………………………………………………………………………… ٤ -٢
١- شرايط واردات………………………………………………………………………………………………………………………………………. ٤ -٣
١- بررسي و ارائه استاندارد ملي………………………………………………………………………………………………………………… ٤ -٤
١- بررسي و ارائه اطلاعات لازم در زمينه قيمت داخلي و جهاني……………………………………………………………… ٥ -٥
١- توضيح موارد مصرف و كاربرد………………………………………………………………………………………………………………. ٦ -٦
١- بررسي كالاهاي جايگزين و تجزيه و تحليل اثرات آن بر محصول……………………………………………………….. ٨ -٧
١- اهميت استراتژيكي كالا در دنياي امروز ………………………………………………………………………………………………. ١١ -٨
١- كشورهاي عمده توليد كننده و مصرف كننده محصول……………………………………………………………………….. ١٢ -٩
١- شرايط صادرات………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٢ -١٠
٢- وضعيت عرضه و تقاضا……………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲
٢- بررسي ظرفيت بهره برداري و روند توليد …………………………………………………………………………………………. ١٢ -١
۲- بررسي وضعيت طرحهاي جديد و طرحهاي توسعه در دست اجرا……………………………………………………. ١٣ -۲
٢- بررسي روند واردات محصول از آغاز برنامه سوم……………………………………………………………………………….. ١٤ -٣
٢- بررسي روند مصرف از آغاز برنامه……………………………………………………………………………………………………… ۱۴ -٤
٢- بررسي روند صادرات محصول از آغاز برنامه سوم……………………………………………………………………………… ١٥ -٥
٢- بررسي نياز به محصول با اولويت صادرات تا پايان برنامه چهارم……………………………………………………….. ۱۵ -٦
۳- بررسي اجمالي تكنولوژي و روشهاي توليد و عرضه محصول در كشور……………………………………………………….. ۱۶
٤- تعيين نقاط قوت و ضعف تكنولوژي هاي مرسوم……………………………………………………………………………………………….. ٣٩
٥- بررسي و تعيين حداقل ظرفيت اقتصادي…………………………………………………………………………………………………. ٤١
٦- ميزان مواد اوليه مورد نياز و محل تامين آن…………………………………………………………………………………………… ٤٦
٧- پيشنهاد منطقه مناسب براي اجراي طرح……………………………………………………………………………………………….. ٤٧
٨- وضعيت تامين نيروي انساني و اشتغال…………………………………………………………………………………………………………………. ٤٧
٩- بررسي و تعيين ميزان تامين آب، برق، سوخت، امكانات مخابراتي و ارتباطي………………………………………….. ٤٨
١٠ – وضعيت حمايت هاي اقتصادي و بازرگاني…………………………………………………………………………………………………………. ٥٠
١١ – تجزيه و تحليل و جمع بندي و پيشنهاد نهايي در مورد احداث واحدهاي جديد…………………………………. ٥٣
منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٥٣
١
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران آبكاري قطعات پلاستيكي
۱- معرفي محصول
مقدمه v
مجموعه فرآيندهايي که تحت آن، سطح قطعات فلزي و يا غير فلزي (اجسام رسانا، نيمه رسانا و نارسان ا) با
لايه هايي از فلز يا غير فلز جهت دستيابي به سطوح مناسب براي کاربردهاي صنعتي و يا تزئيني و کاهش
هزينه توليد، پوشيده مي شوند را آبکاري مي گويند.
به طور كلي آبكاري قطعات پلاستيكي صنعتي نو محسوب مي گردد چراكه اولين قطعات پلاستيكي آبكاري
در سال ۱۹۶۳ وارد بازار شدند . سبكي پلاستيكها در مقابل فلزات، (Electroplating) شده با جريان برق
روش توليد ساده و امكان قالب گيري سريعتر و راحت تر آنها ، عدم نياز به پرداخت كاري بعد از قالب گيري ،
استحكام فيزيكي قابل قبول و مناسب و مقاوم بودن آنها در برابر فرسودگي و قيمت تمام شده پايين تر در
مقايسه با مشابه فلزي باعث شده است كه اين صنعت به سرعت رشد و توسعه يابد . به طوري كه امروزه علاوه
كه اولين و تنها پليمري بو د كه تا سال ها قابل آبكاري بود ) با استفاده از حلالهاي ويژه، بسياري ) ABS بر
ديگر از پلاستيكها قابل آبكاري مي باشند و استفاده از قطعات پلاستيكي آبكاري شده در صنايع مختلف از
جمله اتومبيل سازي، لوازم خانگي (يخچال ، تلويزيون، راديو، ضبط و پنكه ) ، اسباب بازي، موتور سيك لت و
دوچرخه ، دكمه و زيور آلات روز به روز كاربرد بيشتري مي يابد.
آشنايي با تاريخچه آبكاري v
تاريخچه آبکاري در اروپا
صنعت آبکاري به شکل امروزي آن از اواخر قرن هجدهم و با اختراع پيل الکتريکي توسط ولتا فيزيکدان
ايتاليايي و تحقيقات ميشل فارادي دانشمند انگليسي که حاصل آن کشف قوانين فارادي بود، آغاز گرديد . در
سال ١٨٣٧ موريتس جاکوبي با استفاده از نيروي برق توانست کپي هاي دقيق (نمونه سازي ) از انواع قطعات
(Electroforming) و کالاها توليد و عرضه نمايد . او با ساخت چنين قطعاتي با استفاده از روش نمونه سازي
كه يکي از روشهاي آبکاري است گامي بزرگ در توسعه صنعت آبکاري به وجود آورد . او همچنين پايه گذار
٢
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران آبكاري قطعات پلاستيكي
نخستين نشريه هاي صنعت آبکاري است . در سال ١٨٤٢ فون زيمنس موفق به آبکاري طلا بر روي قطعات
مختلف گرديد و اين اختراع را به نام خود ثبت کرد . در همان زمان ويلهم پفان هاورز که آلمان ها او را پدر
گالوانوتکنيک مي خوانند موجب تحولي شگرف در اين صنعت گرديد.
امروزه با توجه به اهميت و کارآيي اين صنعت در صنايع مختلف و نقش آن در اقتصاد ملي کشورها سرمايه
هاي عظيمي از سوي دولتها و صاحبان صنايع براي پيشرفت اين صنعت هزينه مي گردد.
تاريخچه آبكاري در ايران باستان
اشكانيان (پارتها) ، كه قومي ايراني بودند ، در زمان حكومت خود بر ايران باستان و كشورهاي همسايه يكي از
بزرگترين امپراطوريهاي جهان را به وجود آوردند. اسناد تاريخي كشف شده در طول قرنها مانند سكه ها،
جامهاي شاخي شكل و تكه هاي سفال شكسته شواهدي بر د ستاوردهاي فرهنگي و تمدن عظيم اشكانيان
مي باشد . درحفاريهاي باستانشناسي كه در سال ١٩٣٦ در اطراف پايتخت باستاني اشكانيان (تيسفون )
صورت گرفت، تجهيزات آبكاري الكتريكي كشف گرديد . بدين ترتيب معلوم شد كه پيش از تولد مسيح،
ايرانيان با روش آبكاري الكتريكي طلا و نقره بر روي جامهاي فلزي آشنا بوده اند.
تاريخچه آبكاري در ايران معاصر
تاريخچه آبكاري نوين در ايران به پيش از يكصد سال پيش باز مي گردد . ( ١٢٧٧ ه .ش). ابراهيم خان صحاف
باشي (پدر سينماي ايران ) اولين كارگاه آبكاري را در خيابان لاله زار نو تاسيس نموده و با نصب انواع وانهاي
آبكاري نيكل، مس، برنج، نقره و دستگاههاي جنبي مورد نياز، آبكاري صنعتي را در ايران پايه گذاري نمود.
روش هاي متداول آبکاري v
با توجه به نياز صنايع و براساس استانداردهاي جهاني، پوششها بر اساس يکي از روشهاي ذيل بر روي قطعه
ايجاد مي شوند:
٣
سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران آبكاري قطعات پلاستيكي
از جنس آهن، اينديم، برنج، پالاديم، پلاتين، سرب، روديم، (Electroplating) ١. آبکاري هاي الکت ريکي
روي و آلياژهاي آن، طلا و آلياژهاي آن، قلع و آلياژهاي آن، کادميم

طرح توليد آبكاري قطعات پلاستيكي

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید