طرح توجیهی توليد خوراك دام

طرح توجیهی توليد خوراك دام

اندازه: 91.15K

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲ آذر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجیهی توليد خوراك دام

خلاصه طرح:
موضوع طرح:
دستگاه صادره كننده مجوز:
ظرفيت اسمي توليدات: ۲۴۰۰۰ تن
نوع توليدات:
تعداد شاغلين: ۲۰ نفر
سرمايه گذاري كل طرح: ۱۰۷۳۵٫۲۲ ميليون ريال
سرمايه گذاري ثابت: ۶۵۰۹٫۶۸ ميليون ريال
سرمايه در گردش: ۴۲۲۵٫۵۵ ميليون ريال
درآمد ساليانه: ۳۱۲۰۰٫۰۰ ميليون ريال
سود ويژه: ۲۴۷۹٫۹۶ ميليون ريال
دوره بازگشت سرمايه: ۲٫۶ سال
نرخ بازدهي سرمايه: % ۳۸٫۶ درصد
مشخصات سرمايه گذاري طرح:
وزارت صنايع و معادن
توليد خوراك دام
خوراك دام
۲
مقدمه:
تغذيه علمي است كه دانش بيوشيمي و فيزيولوژي را تواما و با مفهومي مشترك در ارتباط با
يك ارگانيزم و تامين غذاي آن بيان مي كند. تغذيه شامل جرياني است كه در آن سلولهاي بدن
موجود زنده با بخشي از محيط شيميايي خارج كه براي تامين مواد مورد نياز جهت انجام مطلوب
واكنش هاي متابوليكي و شيميايي براي رشد، نگهداري، كار و توليد ضروري است در ارتباط مي
باشد.
غذا به ماده اي اطلاق مي شود كه حيوان بتواند پس از خوردن ، آن را هضم و جذب كرده و به
مصرف برساند. به آن قسمت از ماده غذايي كه به مصرف واقعي حيوان مي رسد ، ماده مغذي گفته
مي شود.
استفاده از خوراك آماده براي تغذيه دام به واسطه ايجاد امكان مصرف ضايعات صنعتي و پسماند
هاي كشاورزي در جهت كسب ارزش افزوده و همچنين سهولت حمل و نقل ، در سالهاي اخير رو
به فزوني نهاده است.
ضمن اينكه تغذيه دام با اين نوع خوراك مي تواند از بروز امراضي كه به دليل وجود آلودگي هاي
مختلف در غذاي دام پديد مي آيد جلوگيري نمايد.
براي ايجاد شرايط بهره برداري اقتصادي از دام بايد مجموعه اي از مواد كه در يك نوع علوفه به
تنهايي گرد هم نمي آيند با هم مخلوط و آسياب نمود. اين تركيب كنسانتره اي را تشكيل مي دهد
كه متشكل از مجموعه مواد غذايي است كه قادر است همه عناصر و مواد ضروري بدن دام را در حد
نياز آن برطرف كند.
مواد موجود در كنسانتره عبارتند از انواع پروتئين ها كه از موادي چون كنجاله پنبه تامين مي
شود، كربوهيدراتها كه از غلات و ملاس و تفاله چغندر تشكيل مي گردد، چربي ها ، مواد معدني و
انواع ويتامين ها.
۳

طرح توجیهی توليد خوراك دام

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید