طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت ۲۵۰۰ هكتار)

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي (به مساحت ۲۵۰۰ هكتار)

اندازه: 118.06K

تعداد صفحات: 16

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی: -

قیمت: 1000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۳۰ آبان ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1000 تومان – خرید

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي
(به مساحت ۲۵۰۰ هكتار)

خلاصه طرح:
موضوع طرح: خدمات مكانيزاسيون كشاورزي
حوزه فعاليت ۲۵۰۰ هكتار
دستگاه صادره كننده مجوز: وزارت جهاد كشاورزي
ظرفيت اسمي توليدات: ۲۵۰۰ هكتار
نوع توليدات: خدمات مكانيزاسيون كشاورزي
تعداد شاغلين: ۲۱ نفر
۲۱۰۳ ميليون ريال / سرمايه گذاري كل طرح: ۱۱
۲۰۰۸ ميليون ريال / سرمايه گذاري ثابت: ۶۰
۹۴ ميليون ريال / سرمايه در گردش: ۵۱
۲ ميليون ريال / درآمد ساليانه: ۵۳
۵۴۲ ميليون ريال / سود ويژه: ۹۰
۳ سال / دوره بازگشت سرمايه: ۵
۲۸ درصد / نرخ بازدهي سرمايه: % ۲
مشخصات سرمايه گذاري طرح:
۲

مقدمه
مكانيزاسيون كشاورزي در ايران از سال ۱۳۴۵ يعني سالي كه قرارداد بين ايران و جمهوري روماني به منظور خريد
تراكتور و برخي از ادوات كشاورزي از آن كشور منعقد گرديد مطرح شد. مكانيزاسيون در كشاورزي مترادف با
كلمه اتوماسيون در صنعت است كه خود به معني اتوماتيك كردن يا به عبارتي كم كردن كار كارگري مي باشد.
بدين ترتيب معني اصلي مكانيزاسيون كشاورزي به استفاده از ماشين و موتور در كشاورزي جهت كاهش نياز به
نيروي كارگري مي باشد. شايان ذكر است كه اين نياز هنگامي توجيه دارد كه درآمد حاصل از كار كارگري كمتر
از درآمد بدست آمده از جايگزين نمودن ماشين و موتور باشد .
از آن جايي كه استفاده از ماشين آلات و ادوات كشاورزي در اراضي كوچك بنا به دلايل اقتصادي و فني ممكن
نبوده و از طرفي عمده اراضي كشور در طول ساليان به قطعات كوچك تقسيم شده اند ، امروزه براي ايجاد امكان
بكارگيري ماشين آلات و مكانيزه كردن اراضي ، ضرورت اعمال سياستهاي “يكپارچه سازي اراضي” و “يكجا سازي
زراعي” بيش از هر زمان ديگري احساس مي گردد. زيرا ادامه اين روند علاوه بر محدود ساختن امكان
مكانيزاسيون ، منجر به تغيير كاربري اراضي زراعي به مسكوني ، تجاري و صنعتي در بلند مدت خواهد شد.
با اجراي اين طرح امكان مكانيزه كردن بخشي از اراضي منطقه فراهم آمده و بر اثر استفاده از ماشين آلات فوايد و
محاسن زير حاصل مي شود :
• افزايش سطح زير كشت محصولات بدليل سرعت و عملكرد بالاي ماشين آلات نسبت به روشهاي سنتي شخم ،
كاشت ، داشت و برداشت .
• كاهش مصرف بذر و يكنواختي پوشش گياهي سطح مزرعه .
• افزايش راندمان بدليل ايجاد امكان مبارزه سريع و بموقع با آفات و امراض به محض مشاهده علائم اوليه .
• افزايش بازده بر اثر برداشت با كمباين بدليل كاهش ميزان ريزش دانه بخصوص در غلات .
• كاهش قيمت تمام شده محصول با توجه به افزايش روزافزون دستمزد نيروي انساني

طرح توجيهي خدمات مكانيزاسيون كشاورزي
(به مساحت ۲۵۰۰ هكتار)

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1000 تومان – خرید

پاسخ دهید