طرح توجيهي توليد كود شيميايي

طرح توجيهي توليد كود شيميايي

اندازه: 102.24K

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: پی دی اف ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲ آذر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

طرح توجيهي توليد كود شيميايي

خلاصه طرح :
موضوع طرح :
نوع توليدات :
تعداد شاغلين :
مشخصات سرمايه گذاري طرح (ارقام به ميليون ريال)
سرمايه گذاري كل طرح :
سرمايه گذاري ثابت :
سرمايه در گردش :
در آمد ساليانه:
سود ويژه :
دوره بازگشت سرمايه :
نرخ باز دهي سرمايه :
-۱ سرمايه گذاري ثابت طرح :
-۱-۱ زمين محل اجراي طرح :
متراژ زمين قيمت واحد (ريال ) قيمت كل ( ميليون ريال )
۱۲۰۰ ۳۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰
-۲-۱ محوطه سازي :
رديف شرح مساحت
(مترمربع)
هزينه واحد
( ريال )
هزينه كل
(ميليون ريال)
۱ خاكبرداري و تسطيح ۲۸ ۷۰۰۰ ۴۰۰۰
۲ حصار كشي ۱۳۰ ۲۵۰۰۰۰ ۵۲۰
۳ فضاي سبز ، خيابان كشي ۵۸ ۴۶۴۰۰ ۱۲۵۰
جمع ۲۱۶
-۱-۳ ساختمانها :
رديف شرح مساحت زيربنا
(مترمربع)
هزينه واحد هزينه كل
(ميليون ريال )
۱ سالن توليد ۷۳۵ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۷۰۰
۲ انبارها ۷۳۵ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۷۰۰
۳ ساختمان اداري و
سرويس ها
۶۳۰ ۱,۰۵۰,۰۰۰ ۶۰۰
۴ نمازخانه ۱۲۰ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰۰
۵ آزمايشگاه ۳۶ ۱,۲۰۰,۰۰۰ ۳۰
۶ نگهبان وسرايدار ۳۵ ۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲۵
ساير
جمع ۲۲۹۱
۱-۴ : تاسيسات و تجهيزات :
رديف شرح مشخصات
فني
هزينه كل
(ميليون ريال)
۱ برق رساني(حق انشعاب نصب تابلوها و
ترانس كابل كشي و سيم كشي هاي مربوطه)
۹۰
۲ آبرساني(حق انشعاب ولوله گذاري و…) ۲۰
۳ گاز رساني(حق انشعاب ولوله گذاري و…)
۴ امتياز خط تلفن ۲
۵ ايمني واطفا حريق ۲
۶ وسايل سرمايش وگرمايش ۴
۷ مخازن ذخيره سوخت و آب
۸ سيستم بخار: براورد تعدادوظرفيت ديگهاي
بخار
۸
۹ سيستم تهويه و هواي فشرده ۳
۱۰ ساير
جمع ۱۲۹

طرح توجيهي توليد كود شيميايي

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید