ساعاتي كه هردانلود پروژه فرد در طول هفته براي گوش دادن به موسيقي صرف مي كند

ساعاتي كه هردانلود پروژه فرد در طول هفته براي گوش دادن به موسيقي صرف مي كند

اندازه: 281

تعداد صفحات: 15

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 1000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۷ مهر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1000 تومان – خرید

ساعاتي كه هردانلود پروژه فرد در طول هفته براي گوش دادن به موسيقي صرف مي كند

جامعه آماري :مدرسه
موضوع مورد بررسي : ساعاتي كه هر فرد در طول هفته براي گوش دادن به موسيقي صرف مي كند .
نمونه :كلاس

۲۵،۳۰،۲۵،۲۰،۱۰،۳۰،۱۵،۳۵،۱۴

۵،۵،۱۰،۱۵،۱۵،۲۰،۲۵،۲۵،۲۰،۵،۱۵،۲۵

۳۰،۵،۱۰،۱۰،۲۰،۵،۱۵،۲۵،۲۵،۳۰،۳۵،۲۰

۱۵،۲۰،۳۰،۲۵،۵،۱۰،۱۵،۲۰،۱۵،۵،۳۰،۲۵

۲۰،۱۵،۵،۱۰

ساعاتي كه هردانلود پروژه فرد در طول هفته براي گوش دادن به موسيقي صرف مي كند

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1000 تومان – خرید

پاسخ دهید