دانلود پروژه آمار و احتمالات

دانلود پروژه آمار و احتمالات

اندازه: 16

تعداد صفحات: 13

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۷ مهر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

دانلود پروژه آمار و احتمالات

تهيه كننده: رقيه عباسي

رشته:مهندسي كشاورزي

نمرات نهايي درس رياضي ۲۰ دانشجوي دختر وپسر بصورت جدول زير ميباشد
۲ ۲ ۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۲

۱ ۱ ۲ ۲ ۱ ۱ ۱ ۲

۲ ۲ ۱ ۱ كد
۴۷ ۲۶ ۶۳ ۳۳ ۷۴ ۷۴ ۸۹ ۷۸

۳۰ ۲۸ ۱۹ ۴۵ ۴۵ ۶۹ ۶۳ ۶۷

۵۲ ۵۲ ۳۴ ۲۳ نمره
كد ۱ مربوط به دانشجويان دختر و كد ۲ مربوط به دانشجويان پسر ميباشد.

ميانگين و انحراف معيار و ميانگين و ميانه و مد و … بصورت جدول زير محاسبه ميشود.
FREQUENCIES
VARIABLES=nomreh kod
/NTILES= 4
/PERCENTILES= 65
/STATISTICS=STDDEV VARIANCE RANGE MINIMUM MAXIMUM SEMEAN

MEAN MEDIAN MODE
SUM SKEWNESS SESKEW KURTOSIS SEKURT
/BARCHART FREQ
/ORDER= ANALYSIS .
Frequencies

[DataSet0]
Frequency Table

دانلود پروژه آمار و احتمالات

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

پاسخ دهید