دانلود مقاله آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان

دانلود مقاله آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان

اندازه: 715.50K

تعداد صفحات: 49

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 7000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۸ آبان ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7000 تومان – خرید

دانلود مقاله آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان

ويژگيهاي آرد استخوان براي تغذيه دام و طيور آبزيان

مقدمه

آرد استخوان يكي از منابع تامين كلسيم و فسفر در تغذيه دام و طيور و آبزيان است . نظر به اينكه آرد استخوان در داخل كشور توليد ميشود لذا با توجه به اهميت تغذيه اي و بهداشتي كه دارد تجديد نظر در استاندارد آن ضروري مي نمود.

اگر آرد استخوان بروش پخت تهيه شود  اصطلاحأ آن را آرد استخوان ۱ و اگر دركوره و بروش سوزاندن تهيه گردد آن را خاكستر استخوان ۲ مي  نامند.

۱- هدف

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيهاي فيزيكي  ، شيميايي و ميكروبي  ، بسته‏بندي  ، نشانه‏گذاري  و روشهاي آزمون آرد و خاكستر استخوان كه به طور صنعتي توليد مي‏شود است .

۲ – دامنه كاربرد

اين استاندارد مربوط به آرد خاكستر استخوان است و بعنوان مكمل كلسيم و فسفر در تغذيه دام و طيور و آبزيان مصرف شده كاربرد دارد.

يادآوري چون احتمال انتقال بيماري جنون گاوي از طريق مصرف آرد استخوان (پخته ) در نشخواركنندگان مي‏رود بنابراين توصيه مي‏گردد در اين گروه از دام‏ها انحصارا از آرد استخوان سوخته (خاكستر) استفاده شود.

۳- تعريف

آرد استخوان از قطعات كامل يا خرد شده استخوان هاي دام  هاي كشتاري بدست مي‏آيد به گونه‏اي كه ابتدا استخوان‏ها را شست و شو داده و سپس با پختن در تانك هاي مخصوص و با حرارت ۱۳۰درجه سانتيگراد به مدت سه ساعت و تحت فشار حدود  ۴/۵آتمسفر چربي و ژلاتين و ساير مواد اضافي را از ان جدا مي‏سازند.

آنگاه پس از خشك كردن استخوان را آسياب نموده بصورت آرد در مي‏آورند.

استخوان سوخته (خاكستر) از قطعات كامل يا خرد شده استخوان دام‏هاي كشتاري بدست مي‏آيد به گونه‏اي كه پس از جدا كردن چربي  ، ژلاتين و ساير مواد اضافي بروش فوق استخوانها  را در كوره  هاي با حرارت ۵۵۰تا  ۶۰۰درجه سانتيگراد در مجاورت هوا تا سفيد شدن كامل مي‏سوزانند. سپس آنها را آسياب كرده بصورت خاكستر در مي‏آورند.

يادآوري واحدهاي توليدي اين محصول بايد داراي پروانه‏هاي مجاز تاسيس و بهره  برداري ،ساخت از كليه مراجع قانوني و ذيصلاح كشور باشد.

۴- ويژگيها

۴-۱- ويژگيهاي فيزيكي خاكستر و آرد استخوان

۴-۱-۱- رنگ : كرم متمايل به سفيد

۴-۱-۲- بو: داراي بوي مخصوص بخود و عاري از هرگونه بوي ديگر

۴-۱-۳- اندازه : ذرات آرد استخوان بايد عمدتا يكنواخت بوده و اندازه ۹۰درصد ذرات آن از  ۲ميليمتر تجاوز نكند.

۴-۲- ويژگيهاي شيميايي آرد و خاكستر استخوان بايد طبق جدول زير باشد:

* مجموع فسفر قابل حل در آب و اسيد سيتريك ۲ درصد حداقل بايد ۸۵ درصد فسفر كل باشد

۴-۳- ويژگيهاي ميكروبي

۴-۳-۱- ويژگيهاي ميكروبي بايد برابر استاندارد ملي ايران به شماره ۳۲۰۵باشد.

 

۵- ناپذيرفتني‏ها

۵-۱- وجود اجرام بيماري‏زا بخصوص با سيلوس آنتراسيس و  گونه‏هاي مختلف كلستريديم بهر شكل و بهر ميزان

۵-۲- قارچ و كپك زده‏گي بهر ميزان

۵-۳- تند شدگي ناشي از اكسيداسيون اسيدهاي چرب طبق استاندارد مربوطه

۵-۴- وجود هر گونه بوي نامطبوع و غير طبيعي

۵-۵- وجود هر گونه اجسام خارجي بهر مقدار

۵-۶- وجود آفلاتوكسين بيش از .۳۰ PPM

۶- نمونه برداري

نمونه‏برداري مطابق استاندارد شماره ۳۳۱ايران انجام مي‏گيرد.

۷ – بسته بندي و نشانه گذاري

۷-۱- بسته‏بندي

براي بست بندي آرد و يا خاكستر استخوان بايد از كيسه‏هاي پلي اتيلن و يا كاغذ چندلا، سالم و نو استفاده كرد. وزن كيسه‏ها بايد يكنواخت بوده و از  ۵۰كيلوگرم تجاوز نكند. سر كيسه‏ها بايد بوسيله ماشين دوخت دوخته شود. استفاده دوباره از كيسه‏ها ممنوع است .

۷-۲- نشانه گذاري :

روي هر كيسه بايد آگاهي‏هاي زير نوشته يا برچسب شود.

۷-۲-۱- نام و نوع هر كالا

۷-۲-۲- نام و نشاني توليد كننده يا علامت تجارتي آن

۷-۲-۳- وزن خالص به كيلوگرم

۷-۲-۴- تاريخ توليد و تاريخ انقضاي مصرف

۷-۲-۵- ذكر شرايط نگهداري (دما،نور و رطوبت )

 

روش آزمون نمك در خوراك دام و طيور

استاندارد روش اندازه‏گيري نمك در خوراك دام و طيور

۱- هدف

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش‏هاي اندازه‏گيري نمك ( برحسب كلرورسديم ) در خوراك دام و طيور مي‏باشد .

۲- دامنه كاربرد

اين استاندارد مورد اندازه‏گيري ميزان نمك در خوراك دام و طيور كاربرد دارد .

۳- روش كار

ميزان نمك موجود در خوراك دام و طيور را مي‏توان از طريق روش‏هاي ارائه شده در ذيل اندازه‏گيري نمود :

۳-۱- روش الف

۳-۱-۱- مواد و معرف‏هاي مورد نياز

۳-۱-۱-۱- اسيد نيتريك غليظ با وزن مخصوص ۱/۴۲

۳-۱-۱-۲- محلول سولفات فريك :

۶۰ گرم از سولفات فريك Fe2(SO4)3 را در يك ليتر آب حل نماييد .

۳-۱-۱-۳- محلول هيدروكسيد آمونيم

يك حجم از هيدروكسيد آمونيم را با ۱۲ حجم آب مخلوط نماييد .

۳-۱-۱-۴- معرف سولفات فريك

يك محلول ۲۵ درصد ( وزن به حجم ) سولفات فريك تهيه نموده و آن را صاف كنيد .

۳-۱-۱-۵- محلول نيترات نقره  نرمال

۳-۱-۱-۶- محلول تيوسيانات پتاسيم  نرمال

۳-۱-۲- روش آزمون

يك گرم از نمونه آسياب شده را وزن كرده و در يك بالن ژوژه ۲۵۰ ميلي ليتري منتقل نماييد و ۵۰ ميلي ليتر محلول سولفات فريك به آن اضافه كرده بالن را به آرامي تكان دهيد سپس ۱۰۰ ميلي ليتر محلول هيدروكسيد آمونيم به آن افزوده و به حجم برسانيد . بالن را تكان داده تا كاملا مخلوط شود و بگذاريد ۱۰ دقيقه بماند . سپس آن را بر روي كاغذ صافي واتمن شماره ۴۱ و يا معادل آن صاف نماييد .

۲۵ ميلي ليتر از محلول صاف شده را در يك بشر ۲۵۰ ميلي ليتري وارد كرده و ۱۰ ميلي ليتر اسيد نيتريك غليظ و ۱۰ ميلي ليتر معرف سولفات فريك به آن اضافه كرده و سپس حجم معيني از نيترات نقره  نرمال نيز به محلول علاوه نماييد . مخلوط را حرارت داده تا بجوشد سپس آن را تا رسيدن به درجه حرارت آزمايشگاه خنك كرده و بگذاريد رسوب ته نشين شود . آنگاه مازاد نيترات نقره را با محلول تيوسيانات پتاسيم  نرمال تيتر نماييد تا جايي كه رنگ قرمز مايل به قهوه‏اي ايجاد شده حدود ۱۵ ثانيه ثابت بماند .

۳-۱-۳- محاسبه

ميزان نمك بر حسب كلرورسديم طبق فرمول زير بدست مي‏آيد .

= درصد نمك

كه در فرمول فوق :

A = حجم محلول نيترات نقره بكار برده شده در آزمايش بر حسب ميلي ليتر

N1 = نرماليته محلول نيترات نقره

B = حجم محلول تيوسيانات پتاسيم مصرف شده بر حسب ميلي ليتر

N2 = نرماليته محلول تيوسيانات پتاسيم

W = وزن نمونه مورد آزمايش بر حسب گرم

۳-۲- روش ب

۳-۲-۱- مواد و محلول‏هاي مورد نياز

۳-۲-۱-۱- محلول نيترات نقره  نرمال

۳-۲-۱-۲- محلول تيوسيانات آمونيم  نرمال

۳-۲-۱-۳- محلول اشباع شده سولفات مضاعف آمونيم فريك FENH4(SO4)2

۳-۲-۱-۴- محلول اشباع شده پرمنگنات پتاسيم

۳-۲-۱-۵- اسيد نيتريك غليظ با وزن مخصوص ۱/۴۲

۳-۲-۲- روش آزمون

دانلود مقاله آرد استخوان برای تغذیه دام و طیور و آبزیان

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

7000 تومان – خرید

پاسخ دهید