تحقیق معرفی شرکت تجاری

تحقیق معرفی شرکت تجاری

اندازه: 58.00K

تعداد صفحات: 8

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۵ آبان ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

تحقیق معرفی شرکت تجاری

فصل اول: معرفی شرکت تجاری

شرکت مدنی
تعریف شرکت
شرکت تجاری تعدد شرکاء
الف) همکاری دو یا چند نفر
عناصر تشکیل دهنده شرکت آوردن حصه
ب) ماهیت حقوقی شرکت
خصایص شرکت تجاری
الف) مفهوم سود
جستجوی سود و تقسیم آن میان شرکاء
طرز تقسیم سود و زیان

فصل دوم: شخصیت حقوقی شرکت تجاری
شرکتهای تجاری دارای شخصیت حقوقی
اعطای شخصیت حقوقی الف) نظریات راجع به شخصیت اشخاص حقوقی
۱٫ نظریه واقعی بودن شخصیت حقوقی
۲٫ نظریه فرضی بودن شخصیت حقوقی
۳٫ نظریه دارایی اختصاصی
مبنای حقوقی شخصیت حقوقی
ب) ماهیت شخصیت حقوقی شرکتهای تجاری
آغاز شخصیت حقوقی شرکت
الف)فایده بقای شخصیت حقوقی شرکت
تبدیل شرکت تجاری ب) جواز تبدیل شرکت
ج) جواز تبدیل صحیح شرکت
ادغام و تجزیه شرکتها
پایان شخصیت حقوقی
حدود شخصیت حقوقی شرکت و خطرهای آن

اسم شرکت
دارایی شرکت
نتایج شخصیت حقوقی شرکت اهلیت شرکت الف) مفهوم اقامتگاه
اقامتگاه شرکت ب)نحوه تعیین اقامتگاه
ج) شرایط تغییر اقامتگاه

الف) مفهوم و فایده تابعیت شرکت تجاری
تابعیت شرکت
ب) طرز تعیین تابعیت شرکتهای تجاری
۱٫ تعیین تابعیت در حقوق تطبیقی
۲٫تعیین تابعیت در حقوق بین المللی
۳٫ تعیین تابعیت در حقوق ایران
ج) تغییر تابعیت شرکت

فصل سوم: انواع شرکتهای تجاری

۱٫ شرکت تضامنی
۲٫ شرکت نسبی
۳٫ شرکت با مسئولیت محدود
معرفی انواع شرکتهای تجاری ۴٫ شرکت سهامی خاص
۵٫ شرکت سهامی عام
۶٫ شرکت مختلط غیر سهامی
۷٫ شرکت مختلط سهامی
۸٫ شرکتهای تعاونی

تحقیق معرفی شرکت تجاری

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید