تحقیق مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال

تحقیق مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال

اندازه: 40.50K

تعداد صفحات: 6

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۹ آبان ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

تحقیق مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال

از اجسادي كه براي كالبدگشايي به پزشكي قانوني آورده مي شوند مي توان اجساد مسمومين با گاز زغال يا اكسيد كربن را نام برد، اجساد كساني كه غالباً مظلومانه و بناحق در اثر غلفت و ناداني خود يا برخي اوقات بطور حادثي و بالاحيياد در اثر تنفس كردن گاز اكسيدكربن يا گاز زغال در گذشته اند از آنجايي بالاجبار كه اكثر اين مرگها قابل اجتناب وناحق بوده و بطور غم انگيزي افراد بيگناه و مظلوم وغالباً بي اطلاع و غافل را از بين مي برند جاي آن هست كه در شناسانيدن اين مسموميت و مطلع گردانيدن مردم عادي از خطرات آن اقدام جدي بعمل آيد .
گفتيم كه اين مرگها ناشي از مسموميت حاصل از استنشاق گاز اكسيد كربن يا باصطلاح گاز زغال مي باشند كه درتمام محيطهاي زندگي وكاري كم وبيش وجود دارد .
گاز اكسيد كربن در اثر سوختن ناقص مواد كربن دار حاصل ميشود وتمام مواد سوختني محتوي كربن مي باشند از قبيل زغال ، چوب ، نفت، گازاويل ، مازوت و غيره بدين ترتيب اين گاز در تمام كانونهاي سوخت و احتراق بوجود مي آيد : منقل، بخاري، اجاق كوره ، آب گرم كن موتور اتومبيل و غيره بعلاوه مواد قابل انفجاري مانند باروت و تي ان تي و غيره بعلت دارا بودن كربن بعد از انفجار مقدار زيادي اكسيد كربن بوجود مي آورند .
ظاهراً سوختن كامل مواد سوختني فوق الذكر نبايد توليد اكسيد كربن ( CO) بكند بلكه طبق فرمول زير بايد گازكربنيك ( C O2 )بوجود بياورد ولي اگر سوخت ناقص بود و اكسيژن كم باشد توليد اكسيدكربن ( C O ) مي گردد ولي درعمل نه تنها در موارد ناقص سوخت اين مواد ( معيوب بودن دستگاه ) اكسيد كربن بوجود مي آيد بلكه بعد از سوخت كامل و در بهترين شرايط وسالمترين دستگاهها نيز باز اكسيدكربن درست مي شود كه ناشي از يك پديده شيميايي بنام ( ردو كسيونآندوترميك ) مي باشد كه آن به علت حرارت زياد گاز كربنيك ( CO2 ) حاصل از سوخت كامل تبديل به اكسيد كربن ( CO ) مي گردد بطوريكه طبق نظريه كن آبرست در بهترين وسالمترين وسايل سوخت حداقل يكصدم گازها حاصل از احتراق اكسيد كربن مي باشد يعني نسبت اكسيد كربن ( CO ) به گاز كربنيك ( CO2 ) حداقل يكصدم مي باشد بدين ترتيب مشاهده مي شودكه هيچ كانون سوخت وسوزي ولو سالم و بي عيب كه به رنگ وشكل و وضع مطلوب هم بسوزد بدون توليد اكسيد كربن نخواهد بود تا چه رسد به اينكه معيوب وناسالم بوده و كامل هم نسوزد كه در اين صورت مقدار اكسيد كربن توليد شده خيلي زياد خواهد بود . اكسيد كربن گاز بي رنگ و بويي است كه كمي سبك تر از هوا بوده و فوق العاده سمي و خطرناك مي باشد و به طرز دردناكي از انسانهاي بي گناه قرباني مي گيرد .
كساني كه در اطاق با در و پنجره بسته مي خوابند ويك منقل آتش زغال يا يك اجاق يا بخاري دستي را ( كه دودكش ندارد ) روشن مي گذارند، چه نفتي ، گازي يا زغالي و غيره گازهاي حاصله از سوخت در فضاي اتاق پخش مي شود واكسيد كربن موجود در آن افرادي را كه در آن اتاق خوابيده اند مسموم مي سازد بطوريكه به هنگام صبحدم طليعه صبح براي آنان شام زندگي مي شود غالباً كودكان و افراد مسن يا بيماران به سهولت و به سرعت جان به جان آفرين تسليم مي كنند و افراد سالم و جوان و قوي به حال اغماء و بيهوشي مي افتند كه بعضي اوقات در صورت درمان سريع و صحيح از مرگ نجات مي يابند ( غالباً با باقي ماندن ضايعاتي بويژه ضايعات عصبي ، رواني ) .
يا كودكان معصومي كه زير كرسي مي خوابانند در حالي كه منقل پر از آتش زغال در زير آن قرار داده اند صبح با جسد بي جان كودك معصوم روبرو مي شوند . بعضي اوقات آبگرمكن حمام را روشن كرده مشغول استحمام مي شوند درحالي كه عيب و نقصي در سيستم سوختن وجود داشته ومقداري از گازهاي حاصله از سوختن نفت يا گاز وارد فضاي حمام مي گردد يا گاهي در حمام جهت گرم كردن

تحقیق مسموميت با اكسيد كربن يا گاز زغال

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید