تحقیق شرکت تکانیس

تحقیق شرکت تکانیس

اندازه: 891

تعداد صفحات: 23

قابلیت چاپ: سیاه و سفید

کیفیت محصول: عالی

فایل مشابه: دارد

پشتیبانی محصول: دارد

مجوز انتشار: دارد

نوع فایل: پی دی اف ،

سایز طراحی: A4 ،

دسته بندی:

قیمت: 1000 تومان

تعداد نمایش: 44 نمایش

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۹ مهر ۱۳۹۵

به روز رسانی در: ۲۲ مهر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1000 تومان – خرید Loading

تحقیق شرکت تکانیس
-۱- چكيده
در اين بخش شركت تكانيس و فعاليت هايي كه اين شركت انجام مي دهد معرفي مي شوند. هسته
-۲- ساختار سازماني شركت تكانيس
۱
سيتاد كينورتكلا ناواك هعسوت تكرش هيلوا) سيناكت(شرتسگ و طسب روظنم هب يدربراك نص عيا نورتكلام ،كي لاس رد ،يموب ًلاماك تروصب يدربراك رازفا مرن و رازفا تخس ،لرتنك ،تارباخ۱۳۸۲ لكش تفرگ . يلمع ياه هنومن تخاس و ،هتشذگ لاس رد تكرش نيا درف هب رصحنم ياه حرط ليمكت يپ ردتفاي يقوقح تيدوجوم يراج لاس رد ،اهنآ . هك ميتسه يناريا ياه تكرش دودعم زا هك ميرختفمناد يمامت و ميا هدروآ تسدب دوخ ار رازفا مرن و رازفا تخس زا مععا اههاگتسد يمامت يحارط شتسا موب و زرم نيا ناصصختم ركف هديياز تكرش نيا تلاوصحم

تحقیق شرکت تکانیس

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1000 تومان – خرید Loading
این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

پاسخ دهید