تحقیق در مورد مفصل حرارتي

تحقیق در مورد مفصل حرارتي

اندازه: 797

تعداد صفحات: 10

نوع فایل:

دسته بندی:

قیمت: 2000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۲۱ مهر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

تحقیق در مورد مفصل حرارتي

مفصل حرارتي جهت اتصال دو کابل تک کور يا سه کور به کار مي رود.
اجزاي اين مفصل ها شامل :
دوراهه جهت اتصال کابل ها
کنترل کننده ميدان الکتريکي شامل: نوار چسب و تيوب حرارتي استرس کنترل
سيستم آب بندي کننده شامل : تيوب حرارتي براي عايق کردن کابل و حفاظت آن از رطوبت و عوامل جوي
سيستم ارت کابل شامل: آرمور, شيلد کابل و دوراهه مربوطه.
مطابق با استاندارد:
CENELEC HD 629.1
CENELEC HD 628
IEC 60502-4

مفصل حرارتي خشک تک کور HEAT SHRINKABLE STRAIGHT JOINTS
مفصل حرارتي فشار متوسط جهت کابل تک کور با عايق پليمر, شيلد سيم يا نوار مسي, هادي مس يا آلومينيوم از ولتاژ۶kV تا ۳۶kV
Heat Shrinkable Medium Voltage Power Cable Joint Single Core XLPE or EPR Instulated Cables Wire or Tape Screened. Copper or Aluminium Conductor.
ELCOTERM GLS — 85/E

تحقیق در مورد مفصل حرارتي

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

2000 تومان – خرید

پاسخ دهید