تحقیق خصوصي سازي و تاثير آن در رشد اقتصادي

تحقیق خصوصي سازي و تاثير آن در  رشد اقتصادي

اندازه: 85.00K

تعداد صفحات: 27

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 5000 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۳ آبان ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

تحقیق خصوصي سازي و تاثير آن در رشد اقتصادي

اهميت و ضرورت تحقيق :
امروزه خصوصي سازي در اقتصاد مهمترين عامل رشد و شكوفايي و پيشرفت اقتصادي كشورها به شمار مي‌رود. و در واقع بعنوان راهي غير قابل اجتناب براي سالم ماندن اقتصاد در هر جامعه اي است. از اين رو در اين تحقيق بر آن شديم كه به روش هاي اجراي خصوصي سازي در كشور عزيزمان ايران بپردازيم.
و تأثير اجراي اين روش ها را بر اقتصاد كشور مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. بي شك كشورهاي توسعه يافته امروزه بهترين الگو براي چگونگي انجام خصوصي سازي براي كشورهاي در حال توسعه مي باشند.
اما نكته اي كه در اينجا حائز اهميت است توجه به اين مسئله مي باشد كه هرچقدر اجراي صحيح خصوصي سازي در هر كشوري موجب رشد و توسعه ي اقتصادي آن كشورها مي شود. عدم انتخاب روش هاي صحيح موجب بيمار كردن اقتصاد همان كشورها مي تواند باشد.
يا به عبارت ديگر اصل خصوصي سازي بعنوان راه حل مناسب براي پيشرفت اقتصادي امري است كه به روشني و قطعيت پذيرفته شده ا ست. اما مسئله ي مهم نوع استفاده از اين اصل در به نتيجه رسيدن پروسه‌ي پيشرفت اقتصادي كشور است.
ما در اين تحقيق كه به ارائه ي روش مناسبي براي اين منظور مي باشيم. كه بدليل فقدان اطلاعات لازم قادر به انجامش نمي باشيم. بلكه نتايج بدست آمده از اجراي خصوصي سازي تا سال ۱۳۸۴ را مورد بررسي قرار مي دهيم. روشن است در عصري كه اطلاعات حرف اول را در جهان مي زند داشتن تحقيق ها و آمارهاي مختلف از وضعيت خصوصي سازي در كشور به بدست آوردن روش مناسب تر اجراي اين تاكتيك اقتصادي در كشور كمك مي كند.

بيان كلي مسئله :‌
اقتصاد امروز ايران بطور قطع داراي مشكلات فراوان و جدي مي باشد. كه حل اين مشكل ها ي فراوان نيازمند بستر سازي مناسب از هر نظر مي باشد. خصوصي سازي به معناي واگذاري نهادهاي تحت مديريت دولت به شركت هاي خصوصي (البته به غير از نهادهاي نظامي ، قضايي و در كل سياسي ) جهت بالا بردن راندمان اين نهادها مي باشد.
حال چگونگي انجام اين مهم ،‌مسئله ي اساسي است كه بايد بدان پرداخت گرچه در نگاه اول مقوله ي خصوصي سازي يك مسئله ي صرفاً اقتصادي به نظر مي آيد اما بايد توجه داشت كه با پرداختن به اين مسئله متوجه شويم در اجراي اين مسئله (خصوصي سازي ) تمام عوامل سياسي ، فرهنگي ،‌اجتماعي و . . . نقش تعيين كننده دارند.
شايد مهمترين عاملي كه باعث كند و برخي اوقات توقف كامل روند خصوصي سازي مي شود تبديل اين عوامل ياد شده از سير به مانع در به نتيجه رسيدن اين پروسه ي اقتصادي (خصوصي سازي) مي باشد. لازم به تذكر است كه مديريت ثابت در روند خصوصي سازي تأثير مستقيم و قابل توجهي با موثر و مفيد واقع شدن آن دارد.

اهداف تحقيق :‌
انتخاب و اجراي روش هاي صحيح در روند خصوصي سازي موجب شكوفايي اقتصاد مي شود. و بالعكس اجراي ناصحيح آن موجب بحران اقتصادي تا حد فلج شدن اقتصادي در يك كشور مي شود. هدف از اين تحقيق بررسي روش اجراي روند خصوصي سازي در كشور است. و مشخص شدن نتايج اجراي اين روش ها در اقتصاد كشور تا كنون است. كه در نهايت با مقايسه ي با كشورهاي توسعه يافته، به نتيجه يي در مورد كارآمدي يا ناكارآمدي روش هاي استفاده شده دست خواهيم يافت.

تحقیق خصوصي سازي و تاثير آن در رشد اقتصادي

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

5000 تومان – خرید

پاسخ دهید