تحقیق تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي شرکت رینگ سازی مشهد

تحقیق تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي شرکت رینگ سازی مشهد

اندازه: 219

تعداد صفحات: 26

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۹ مهر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

تحقیق تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي شرکت رینگ سازی مشهد

تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي:
شركت رينگ سازي مشهد
نسبت جاري يكي از نسبت هاي نقدينگي مي باشد كه با استفاده از آن مي توان قدرت شركت را در پرداخت بدهي هاي جاري شركت تعيين كرد. بر اساس اين نسبت منابع اصلي نقد شركت براي پرداخت بدهي هاي جاري، دارايي هاي جاري مي باشند.
نسبت جاري از تقسيم داراي هاي جاري بر بدهي هاي جاري حاصل مي شود. هرچه نسبت جاري شركت بزرگتر باشد آن شركت در پرداخت بدهي هاي جاري خود، با مشكلات كمتري مواجه است. براي سازمان هاي وام دهنده اين نسبت بايد به طور متعادل ۲ يا بيشتر از آن باشد كه اعتباردهندگان تمايل به پرداخت اعتبار داشته باشند.
نسبت جاري شركت رينگ سازي مشهد سال ۸۲ (سهامي عام)
نسبت جاري شركت رينگ سازي مشهد سال ۸۳ (سهامي عام)
شركت از لحاظ نقدينگي و نسبت جاري در وضعيت مطلوبي نمي باشد چون نسبت هاي جاري اين شركت تقريباً نزديك به يك است و اين به اين معني است كه شركت تقريباً معادل دارايي هاي جاري خود، بدهي جاري دارد و اين از ديد اعتباردهنده مناسب و مطلوب نمي باشد. در سال ۸۳ اين نسبت مطلوبتر از سال ۸۲ است چون ۰۴۴/۱<94/0 لذا شركت در پرداخت بدهي هاي جاري خود از محل دارايي هاي جاري در سال ۸۳ با مشكلات كمتري تقريباً مواجه هستند.

تحقیق تجزيه و تحليل نسبت هاي مالي شرکت رینگ سازی مشهد

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید