تحقیق اهميت خلاقيت و روش های عملی پرورش آن

تحقیق اهميت خلاقيت و روش های عملی پرورش آن

اندازه: 41.50K

دسته بندی:

قیمت: 1500 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۴ مهر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1500 تومان – خرید

تحقیق اهميت خلاقيت و روش های عملی پرورش آن

به اهميت خلاقيت و روش عملی پرورش آن می پردازيم .
پيش فرضهای موجود در زمينه تعليم و تربيت در مورد خلاقيت ، عبارتند از:
۱-همه انسانها دارای درجات مختلفی از خلاقيت هستند. محيطهای آموزشی بايد جهت پرورش خلاقيت ، فرصتهای مختلفی را برای کودکان فراهم نمايند .
۲-خلاقيت ذاتی و اکتسابی است و مي توان آن را پرورش داد . با بکار گيری روش های درست پرورش خلاقيت ، دانش آموزان در سطوح مختلف ، هنر، علم ، خلاقيت و … را ياد می گيرند .
۳-مبنای پرورش قوه خلاقيت ، تخيلات می باشد . برخی از مربيان ، تخيلی بودن دانش آموزان را امر مضری مي دانند . در صورتی که تأثير بسزايی در امر خلاقيت می گذارد.
خلاقيت
خلاقيت به معنای خلق و آفرينش انديشه ها ، ايده ها ، افکار نو و بديع، متفاوت نگريستن به امور، عبور از مرز دانسته های محدود به حيطه نادانسته های نامحدود ، کشف و ابداع راه حل های جديد برای يک مسأله است. خلاقيت ، تشخيص و بيان مسأله و ارائه راه حلهای جديد برای آن است .
ويژگيهای دانش آموزان خلاق ، عبارتند از :
۱-دوری از عرف و عادات معمول جامعه و روی آوری به راههای ديگر .
۲-آنها از ابراز وجود و عقيده مخالف با ديگران هراسی ندارند.
۳-از تحقير و تمسخر ديگران در برابر ايده های خود ، ترس ندارند .
۴-علاقمند به ابراز عقيده و خلق ايده های نو هستند .
۵-روح پرسشگر و کنجکاوی دارند .

تحقیق اهميت خلاقيت و روش های عملی پرورش آن

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

1500 تومان – خرید

پاسخ دهید