تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي

تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي

اندازه: 114.50K

تعداد صفحات: 25

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4500 تومان

ارسال توسط:

تاریخ ارسال: ۱۴ مهر ۱۳۹۵

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي

تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي ۱
مقدمه ۳
بيان مساله ۴
اهميت موضوع ۵
سوالات تحقيق ۶
اهداف تحقيق ۷
فرضيه هاي تحقيق ۸
روشها و ابزار جمع آوري داده ها و اطلاعات ۹
روش تجزيه و تحليل داد ها و اطلاعات ۱۱
تجزيه و تحليل داده ها و اطلاعات ۱۴
پيشنهادات بر مبناي نتايج تحقيق ۱۸
مقايسه اثربخشي مدارس دولتي با مدارس غير انتفاعي ۲۱
سلامت سازماني ۲۵
مفهوم سلامت ۲۶
سلامت سازماني ۲۷
پوياييهاي سازماني ۲۷
ويژگيهاي سازمان سالم ۲۸
مولفه هاي سلامت سازماني ۳۱
كاركردهاي سيستم ۳۴
سلامت سازماني و اثربخشي ۳۴
مروري بر تحقيقات انجام شده درمورد سلامت سازماني ۳۶
نتيجه گيري و پيشنهادات ۴۰

تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي
چكيده
نيروي انساني نقش سازنده و كليدي در پيشبرد ماموريتها، هدفها، سياستها، خط مشي ها و استراتژيهاي سازمان داراست و از اركان رشد و بقاي سازمان محسوب مي‌گردد .در هر سازماني به منظور اثربخش نمودن امور و نيل به هدفهاي سازماني از معيارهايي استفاده مي‌كنند. اهم اين معيارها عبارتند از جذب، آموزش و حفظ نيروي انساني كارآمد و متخصص. از آنجا كه ويژگيهاي فردي منابع انساني با اثربخشي سازماني رابطه دارد، در اين راستا محققين براي دستيابي به نتايج مطلوب هدفهاي علمي و كاربردي را مدنظر قرار داده‌اند. بدين منظور قصد بررسي و پاسخگويي به اين سوالات را دارند:

تأثير ويژگيهاي فردي منابع انساني بر اثربخشي مدارس غيرانتفاعي

برای خرید این محصول از دکمه روبه رو استفاده کنید:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شود.

4500 تومان – خرید

پاسخ دهید