مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت رایگان

مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت

مقاله رایگان هوش عاطفي در تعليم و تربيت هوش عاطفي در تعليم و تربيت يك فرد تحصيل كرده۱ يا فرهيخته چگونه فردي است؟ بر اساس تعاريف يا رويكردهاي جديد، فرد تحصيل كرده، فردي است آگاه۲ مسئوليت پذير۳ و [...]

مشاهده
مقاله رایگان نقش مذهب در سلامت روان رایگان

مقاله رایگان نقش مذهب در سلامت روان

مقاله رایگان نقش مذهب در سلامت روان  روانشناسی بهداشت ، در سالهای اخير اهميت زيادی برای نقش راهبردهای مقابله و سبك زندگی افراد در چگونگی وضعيت سلامت جسمانی و روانی آنها قائل شده است . شيوه های [...]

مشاهده
مقاله رایگان نقش بازی در رشد خلاقیت كودكان رایگان

مقاله رایگان نقش بازی در رشد خلاقیت كودكان

مقاله رایگان نقش بازی در رشد خلاقیت كودكان مقدمه : كودك از طریق بازی با انواع اسباب بازی، موفق به شناخت شكل ها، رنگ ها، اندازه ها، جنس اشیاء و اهمیت آنها می شود و از بازیها و ورزش ها، مهارت به [...]

مشاهده
مقاله رایگان مدیریت استرس رایگان

مقاله رایگان مدیریت استرس

مقاله رایگان مدیریت استرس برنامه‌هاي خودآگاهي- رفتاري و برنامه مديريت استرس برنامه‌هاي خودآگاهي- رفتاري، همچون VMBR و برنامه‌ مديريت استرس smith ، شامل هم مهارتهاي آرامش‌دهي و هم خود-آگاهانه در [...]

مشاهده
مقاله رایگان عوامل نفوذ در ادراک رایگان

مقاله رایگان عوامل نفوذ در ادراک

مقاله رایگان عوامل نفوذ در ادراک عوامل نفوذ درادراك : عواملي كه در مكانيزم ادراكي تأثير دارند به سه دسته تقسيم مي شوند : ويژگي مشاهده گر (ادراك كننده ) ويژگي و اهداف مشاهده ويژگيهاي موقعيت [...]

مشاهده
مقاله رایگان سازمانهاي يادگيرنده رایگان

مقاله رایگان سازمانهاي يادگيرنده

مقاله رایگان سازمانهاي يادگيرنده امروزه ديگر سازمانهاي بزرگ و پيچيده اي كه دهه هاي قبل به وجود آمده بودند، كارساز نيستند و حكم دايناسورهايي را دارند كه توان تطبيق خود با محيط را نداشتند و محكوم [...]

مشاهده
مقاله رایگان تغذيه در کودکان پيش دبستاني رایگان

مقاله رایگان تغذيه در کودکان پيش دبستاني

مقاله رایگان تغذيه در کودکان پيش دبستاني تغذيه مناسب و کافي مهم ترين شرط لازم براي رشد کودک است. با اين که در تمام دوران کودکي تغذيه اهميت دارد، ولي در طي پنج سال ابتدايي که رشد سريع است و کودک [...]

مشاهده